De Eenvoud is geen woningcorporatie maar een woningbouwvereniging met een bestuur en leden. De leden zijn vertegenwoordigers van organisaties die de vereniging hebben opgericht (ledenraad) en de huurdersvertegenwoordigers van onze wooncomplexen. Het bestuur heeft een secretariaat en stuurt drie secties aan.  

De statuten van Woningbouwvereniging de Eenvoud kunt u hier downloaden.

Ledenvergadering
De ledenvergadering is binnen De Eenvoud het hoogste besluitvormende orgaan. Bevoegdheden zijn het benoemen van bestuursleden, het vaststellen van de begroting en het financieel jaarverslag en het goedkeuren van belangrijke bestuursbesluiten. Ook kan de zij het bestuur opdragen actie te ondernemen en beleid te maken over bepaalde zaken. De ledenvergadering is de schakel tussen de huurders en het bestuur van Woningbouwvereniging de Eenvoud.

Organogram