In en rondom uw woning is allerlei onderhoud nodig. Als woningbouwvereniging zijn we wettelijk verplicht om voor een goede staat van onderhoud te zorgen. Daar voldoen we graag aan. Om dat goed te organiseren, werken we met een onderhoudsplanning. U hoort ruim op tijd wanneer we onderhoud willen uitvoeren en wat dat betekent.

Het meeste onderhoud regelt De Eenvoud voor u, een aantal zaken moet u zelf doen. In het overzicht ‘Onderhoud ABC’ hebben we op een rij gezet wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo weet u waar u aan toe bent.

Onderhoud ABC

TrefwoordDe EenvoudHuurder
Aanrecht, zie keuken.
Afvoer, zie riolering.
Afzuigkap, Plaatsing uitsluitend na schriftelijke toestemming WBV De Eenvoud.
Schoonmaken en vervangen filters. H
Antennes, schotelantennes (Plaatsing uitsluitend na schriftelijke toestemming WBV De Eenvoud).
Plaatsing, onderhoud en reparaties van antennes en schotels. H
Armaturen.
Vervangen van lampen in armaturen op galerijen, in schuurgangen, portieken en gemeenschappelijke ruimten.WBV 
Reparatie en vernieuwing van armaturen op galerijen, in schuurgangen, portieken en gemeenschappelijke ruimten.WBV 
Aanbrengen, onderhouden en vervangen van armaturen aan voor- en achtergevel niet in gemeenschappelijke ruimten H
Balkon, balustrade.
Reparaties.WBV 
Schoonhouden balkon, balkongoten en afvoerputjes. H
Behangen
Behangen in alle ruimten/kamers. H
Bel, zie deurbel.
Berging, behorend bij de woning.
Berging buiten de woning: zo nodig vervangen hang- en sluitwerk.WBV 
Berging buiten de woning: onderhoud hang- en sluitwerk. H
Berging in de woning: onderhouden en vervangen hang- en sluitwerk. H
Bergingsgangen  
Onderhoud van bergingsgangen in woongebouwen.WBV 
Bestrating.
Onderhoud straatwerk in de tuin. H
Straatwerk bij ernstige verzakkingen.WBV 
Boiler.
Onderhoud aan boilers eigendom WBV De Eenvoud.WBV 
Onderhoud aan boilers eigendom van huurder H
Brandblusmiddelen, in gemeenschappelijke ruimten.
Onderhoud brandslangenhaspels, blusapparaten en droge stijgleidingen.WBV 
Brand- en rookmelders in de woning aangesloten op het lichtnetWBV 
Brand- en rookmelders testen en vervangen batterijen H
Brievenbus.
Onderhouden van brievenbus in de voordeur. H
Buitenverlichting, zie armaturen.
Centrale antenne, zie kabeltelevisie.
Centrale verwarming individueel, eigendom van verhuurder.
Onderhouden combiketels; cv-ketels en verhelpen storingen.WBV 
Onderhouden en zo nodig vervangen van radiatorkranen.WBV 
Bijvullen en ontluchten van individuele verwarmingsinstallaties. H
Centrale verwarming individueel, eigendom van huurder.
Onderhoud van warmwaterinstallaties in eigendom van huurder. H
Ontluchten van installatie en radiatoren na een storing. H
Periodiek schoonmaken van de verwarmingsketel en het warmwatertoestel en het afstellen daarvan. H
Combiketel, zie centrale verwarming individueel.
Daken.
Onderhoud aan dakbeschot en gordingen.WBV 
Door WBV De Eenvoud aangebrachte dakbedekkingen.WBV 
Klein en dagelijks onderhoud aan daken (dichten kieren).WBV 
Lichtkoepels platte daken, minimaal 1x per 3 jaar schoonmakenWBV 
Dakgoot.
Schoonmaken van goten 1 x per 2 jaar .WBV 
Dakafvoer, hemelwaterafvoer.
Schoonmaken en ontstoppen van de hemelwaterafvoeren, als de verstopping veroorzaakt is door bladval.WBV 
Deurbel.
Onderhoud en zo nodig vervangen van mechanische of elektrische individuele deurbellen die tot het gehuurde behoren. H
Onderhouden en zo nodig vervangen van gemeenschappelijke deurbellen.WBV 
Onderhouden van gezamenlijke huistelefooninstallaties buiten de woning.WBV 
Onderhouden van gezamenlijke huistelefooninstallaties binnen de woning.WBV 
Deuren, zie kozijnen.
Deuropener, elektrisch.
Onderhoud en storingen aan elektrische deuropeners.WBV 
Douche, zie sanitair.
Dorpel; drempel, zie kozijnen.
Drainage, zie rioleringen.
Elektraleidingen.
Onderhoud van elektraleidingen buiten de woning in eigendom van WBV De Eenvoud.WBV 
Onderhoud van bedrading en aarding binnen de woning.WBV 
Elektrische installaties.
Onderhoud en reparatie aan elektrische installaties t/m groepenkast.WBV 
Herstel schade groepenkast door overbelasting (indien niet veroorzaakt door huurder).WBV 
Smeltzekeringen en zekering houders. H
Onderhoud en vervanging van schakelmateriaal en wandcontactdozen in en om de woning. H
Verhelpen van storingen, ontstaan door stroomstoringen ten gevolge van kapotte zekeringen en/of kortsluitingen in toestellen van de huurder. H
Aansluiting van elektrische apparaten. H
Erfafscheidingen, zie tuinmuren.
Filters, zie ventilatie.
Funderingen.
Onderhoud aan funderingen.WBV 
Galerij en gang.
Onderhoud en reparaties aan galerijen en (schuur)gangen.WBV 
Schoonhouden van gemeenschappelijke galerijen en gangen als dit niet is opgenomen in de servicekosten. H
Galerijverlichting, zie buitenverlichting.
Garage, zie berging.
Gasleiding, gaskraan.
Leveren en aanbrengen van gaskraan t.b.v. fornuis en het verwijderen ervan bij verhuizing; afdoppen van de gasleiding bij verhuizing. H
Geiser.
Geiser eigendom huurder of derden: onderhoud en opheffen gebreken. H
Gevel, zie metselwerk.
Glas.
Glasbreuk/vervanging buitenramen woning.WBV 
Glasbreuk/vervanging binnenramen woning. H
Ventilatieroosters in beglazing van buitenramen van de woning.WBV 
Glasbewassing, zie schoonmaken.
Goot, zie dakgoot.
Gootsteen, zie keuken.
Groenvoorziening, zie tuin.
Hang- en sluitwerk.
Onderhouden van hang- en sluitwerk binnen en buiten. H
Zo nodig vervangen van hang- en sluitwerk in de woning. H
Zo nodig vervangen van hang- en sluitwerk aan buitenkozijnen, -ramen en -deuren.WBV 
Repareren van sloten bij (af)breken van sleutels. H
Hekken, zie ook tuinmuren.
Onderhoud en reparatie van hekken en balkonhekken van individuele woningen en het hekwerk in gemeenschappelijke ruimten.WBV 
Hemelwaterafvoer, zie dak afvoer.
Huisnummerplaatje.
Onderhoud en vernieuwen van plaatje in woongebouwen.WBV 
Onderhoud en vernieuwen van plaatje aan eengezinswoningen. H
Huistelefoon, zie deurbel.
Insecten, zie ongedierte.
Intercom, zie deurbel.
Kabeltelevisie.
Alle werkzaamheden inclusief bedrading. H
Kasten
Losse kasten in de woning aanwezig. H
Onderhoud en reparatie van vaste kasten en kastwanden, inclusief laden, met uitzondering van hangroeden, schappen en hang- en sluitwerk.WBV 
Kelders.
Lekkage in kelders.WBV 
Keuken.
Het vervangen van keukenblokken en aanrechtbladen aan het eind van de technische levensduur is voor rekening van WBV De Eenvoud. Dit geldt niet voor schade door aanwijsbaar onachtzaam gebruik door huurder. E.e.a. ter beoordeling van de technisch adviseur.
Repareren van keukenblokken met bijbehorende bovenkasten, afstellen van deurtjes en laden en het vastzetten van dekstrips. H
Kozijnen, zie ook hang- en sluitwerk.
Onderhoud buitenkozijnen, buitendeuren en buitenramen.WBV 
Reinigen buitenzijde van kunststof kozijnen, ramen en deuren in gezinswoningen. H
Reinigen buitenzijde van kunststof kozijnen, ramen en deuren in etagewoningen. H
Onderhoud, vernieuwen en vastzetten dorpel van binnendeuren. H
Kranen.
Buitenkranen in eigendom van huurder. H
Buitenkranen in eigendom van WBV De Eenvoud.WBV 
Lampen, zie armaturen.
Leuningen.
Vastzetten van losse trapleuningen. H
Leidingen, zie lekkages.
Lekkages, zie ook rioleringen.
Opheffen lekkages aan dienst- en binnenleidingen.WBV 
Lijmresten.
Verwijderen van lijmresten op vloeren en trappen. H
Lift, zie ook traplift.
Onderhoud, reparaties en keuringen.WBV 
Avond-, nacht- en weekendservice voor opheffen storingen.WBV 
Luchtroosters, zie ventilatie.
Mechanische ventilatie, zie ventilatie.
Metselwerk.
Gevelmetselwerk en voegwerk van de woning.WBV 
Vervangen van loodslabben.WBV 
Muren, zie wanden.
Naamplaatje.
Het is huurder toegestaan naamplaatjes op beltableau en brievenbus van woongebouwen aan te brengen.
Aanbrengen naamplaatje op beltableau en brievenbus. H
Aanbrengen naamplaatje bij voordeur van de woning. H
Ongedierte.
Bestrijden van wespennesten in en aan het gehuurde. H
Bestrijden boktorren en houtwormen in het gehuurde.WBV 
Bestrijden kakkerlakken, vlooien, mieren, luizen en vliegen. H
Ontluchten, zie centrale verwarming.
Ontsmetten.
Ontsmetten van (delen) van de woning. H
Ontstoppen, zie riolering.
Open haard.
Aanbrengen uitsluitend na schriftelijke toestemming van WBV De Eenvoud.  
Onderhoud en reparatie H
Opleveren bij einde huur
Verwijderen van roerende en onroerende zaken die niet door de volgende huurder of WBV De Eenvoud worden overgenomen. H
Afvoeren van achtergebleven goederen na verhuizing. H
Paden, zie bestrating. Om verstopping te voorkomen mag in de regenputjes geen zand en tuin- of bladafval geveegd worden.
Pannen, zie daken.
Parket/ laminaat, zie ook plavuizen.
Aanbrengen uitsluitend na schriftelijke toestemming van WBV De Eenvoud.
Onderhoud en reparatie H
Plafonds.
Onderhoud aan wand- en vloertegels in opdracht van WBV De Eenvoud aangebracht.WBV 
Onderhoud aan wand- en vloertegels door huurder aangebracht of overgenomen van vorige huurder. H
Kleine reparaties zoals werkscheuren tot 3 mm breedte. H
Reparaties ten gevolge van schade door toedoen huurder. H
Plavuizen.
Aanbrengen uitsluitend na schriftelijke toestemming van WBV De Eenvoud.  
Onderhoud en reparatie. H
Pleisterwerk, zie wanden.
Plinten.
Repareren en vastzetten van losse plinten. H
Radiator, zie centrale verwarming.
Raam, zie kozijnen.
Riolering.
Ontstoppen huisriolering tot aan gemeenteriool. H
Ontstoppen gemeenschappelijke standleidingen en gemeenschappelijke buitenriolering.WBV 
Ontstoppen van putten, wastafelsifons, douche en gootsteen. H
Vernieuwen van binnen en buitenriolering.WBV 
Drainage, eigendom WBV De Eenvoud.WBV 
Ruit, zie glas.
Sanitair.
Het vervangen van keramische onderdelen zoals toiletpotten, wastafels en fonteintjes vanwege aantasting glazuurlaag is voor rekening van WBV De Eenvoud. Dit geldt niet voor schade veroorzaakt door aanwijsbaar onachtzaam gebruik door huurder.
Vastzetten van toiletpot en deksel, onderhouden van het reservoir en het verhelpen van lekkages. H
Vervangen van toiletpot bij schade aan glazuur.WBV 
Vervangen van toiletpot bij schade door onachtzaam gebruik huurder. H
Vervangen toiletbril met of zonder deksel. H
Onderhoud en zo nodig vervangen van douche- , wastafel- en gootsteenkranenWBV 
Onderhoud en zo nodig vervangen van doucheslang, douchekop, opsteekhaak of glijstang H
Onderhoud en zo nodig vervangen van wasmachinekraan en -afvoerWBV 
Onderhoud en zo nodig vervangen van wasmachinekraan en -afvoer in eigendom van huurder. H
Onderhoud van gootsteenkraan en -stop. H
Vastzetten van wastafels, het onderhoud en zo nodig vervangen van steunen, planchetten, spiegels en stoppen. H
Vervangen van wastafels bij schade aan glazuurWBV 
Vervangen van wastafels bij schade door onachtzaam gebruik huurder. H
Sauswerk, zie ook schilderwerk
Schades
Schade ten gevolge van inbraak met proces verbaal van aangifte.WBV 
Schade ten gevolge van inbraak zonder proces verbaal van aangifte. H
Aan WBV De Eenvoud verwijtbare gevolgschade o.a. ontstaan door lekkages, in- en uitstromend water.WBV 
Aan huurder verwijtbare gevolgschade o.a. ontstaan door lekkages, in- en uitstromend water. H
Schakelaar, zie elektrische installaties.
Scharnieren, zie hang- en sluitwerk.
Schilderwerk van deuren en kozijnen.
Schilderwerk buitenzijde woning.WBV 
Schilderwerk binnenzijde woning. H
Reparaties ten gevolge van bewoning, het aanbrengen van verf- en afwerklagen en van constructies door huurder aangebracht. H
Onderhoud en vervanging van afwerklagen die door huurder zijn aangebracht of overgenomen van vorige huurder. H
Schoonmaak gemeenschappelijke ruimten.
Schoonmaken van trappenhuizen, hal en beglazing van gemeenschappelijke ruimten indien niet opgenomen in servicekosten. H
Schoonmaken van trappenhuizen, hal en beglazing van gemeenschappelijke ruimten indien opgenomen in servicekosten.WBV 
Schoorsteen.
Schoonmaken van schoorstenen en bereikbare ventilatiekanalen. H
Aanbrengen en onderhouden van kraaienkappen. H
Sifon, zie rioleringen.
Sleutel.
Leveren van sleutels en cilinders bij breuk en verlies van sleutels. H
Slot, zie hang- en sluitwerk
Spiegels
Vervangen door loslaten spiegellaag, eigendom WBV De Eenvoud.WBV 
Vervangen wegens schade ontstaan door nalatigheid huurder. H
Schuurgangen, zie bergingsgangen.
Stopcontact, zie elektrische installaties.
Stoppen, zie elektrische installatie.
Stortbak, zie sanitair
Stucwerk, zie wanden.
Telefoonaansluiting.
Alle werkzaamheden inclusief bedrading. H
Tegelwerk.
Onderhoud aan wand- en vloertegels in opdracht van WBV De Eenvoud aangebracht.WBV 
Onderhoud aan wand- en vloertegels door huurder aangebracht of overgenomen. H
Terras, zie bestrating
Tochtstrippen.
Onderhoud aan door huurder aangebrachte tochtweringen. H
Onderhoud aan door WBV De Eenvoud aangebrachte tochtweringen.WBV 
Toilet, zie sanitair.
Toiletzitting, zie sanitair.
Trappen, zie ook leuningen.
Onderhoud en reparatie van trappen in gemeenschappelijke ruimten.WBV 
Onderhoud en reparatie van (houten) trappen in de woning.WBV 
Trapliften.
Onderhouden / storingen van trapliften bij woningaanpassing. H
Tuin.
Ophogen van tuin en aanvullen tuingrond bij individuele verzakkingen. H
Ophogen van tuin en aanvullen tuingrond bij complexe verzakkingen.WBV 
Onderhouden van afrasteringen. H
Onderhouden, snoeien, vervangen en verwijderen van heggen en bomen in tuin geplant door de huurder. H
Aanplant van bomen alleen in overleg met Wbv. De Eenvoud H
Tuinmuren.
Onderhoud aan gemetselde tuinmuren eigendom Wbv. De Eenvoud.WBV 
Onderhoud en vervanging van houten schuttingen, vlechtschermen, hekken en erfafscheidingen van paal met draad. H
Vensterbank.
Vastzetten van vensterbanktegels. H
Ventilatie.
Schoonhouden van normaal bereikbare ventilatiekanalen, roosters en filters. Geldt ook voor mechanische ventilatie. H
Herstellen van luchtroosters en zogenaamde ventilatieventielen. H
Schoonmaken van ventilatiesleuven en roosters van de kruipruimte. Sleuven en roosters dien open te blijven. H
Repareren van mechanische afzuiginstallaties in eigendom WBV De Eenvoud.WBV 
Verlichting, zie buitenverlichting
Vlizotrap, eigendom WBV De Eenvoud.
Onderhoud en herstellen vlizotrap. H
Vervangen vlizotrap.WBV 
Vloeren.
Onderhoud aan houten vloeren, balklagen etc.WBV 
Kleine reparaties aan cementdekvloeren. H
Onderhoud aan cementdekvloeren op beton.WBV 
Onderhoud aan vloeren na verwijderen vloerbedekking. H
Wandcontactdozen, zie elektrische installaties.
Wanden.
Reparaties afwerklagen en werkscheuren groter dan ca. 3 mm.WBV 
Kleine reparaties zoals gaatjes en werkscheuren tot ca. 3 mm breedte. H
Reparaties ten gevolge van loslaten de witte afwerklaag achter behang.WBV 
Reparaties ten gevolge het ondeskundig verwijderen van behang (beschadigen ondergrond). H
Warmwatervoorziening, zie centrale verwarming individueel.
Wastafel, zie sanitair.
Waterleiding, zie ook kranen.
Onderhouden en reparatie van warm- en koud waterleidingen tot aan tappunt.WBV 
Reparatie van warm- en koud waterleidingen als gevolg van bevriezing. H
WC, zie sanitair.
Zeepbakje.
Herstellen en vervangen na beschadiging. H
Zekeringen, zie elektrische installaties.
Zonwering, Plaatsing uitsluitend na schriftelijke toestemming van WBV De Eenvoud.
Aanbrengen van, onderhoud en reparaties aan zonwering eigendom huurder. H
Herstelwerkzaamheden aan gevels na verwijdering zonwering. H

Reparaties

Ondanks het planmatig onderhoud kan er altijd een keer iets kapot gaan. Voor reparaties waarvoor De Eenvoud verantwoordelijk is of die u door ons wilt laten uitvoeren, gaat u naar Ik heb een reparatieverzoek.