Algemeen

Woningbouwvereniging de Eenvoud verhuurt woningen in Arnhem. Als u een woning wilt huren, ontkomen we er niet aan om persoonsgegevens van u te verwerken. Woningbouwvereniging de Eenvoud is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk u te informeren over hoe wij met uw gegevens omgaan, waar wij ze voor gebruiken en over uw rechten.

Contactgegevens:

De website en de persoonsgegevens die u hier achterlaat worden beheerd door Woningbouwvereniging De Eenvoud. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact met ons opnemen via info@wbvde1voud.nl.

Websites van derden:

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

Woningbouwvereniging de Eenvoud voldoet aan de AVG-verordening. Maatregelen die we hiervoor hebben getroffen zijn: een SSL-certificaat op onze website en een cookie- en privacy melding op de website. Waar nodig zijn we verwerkersovereenkomsten aangegaan met de externe partijen die onze gegevens voor ons bewaren (de verwerkers). Ook vermelden we in elke overeenkomst die wij met onze huurders aangaan welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd.

Persoonsgegevens

Woningbouwvereniging de Eenvoud neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid. Wanneer u een woning van ons huurt, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de huurovereenkomst. Gegevens die wij van u nodig hebben zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en gegevens over uw inkomen.

Uitgangspunten:

 • Met betrekking tot privacy hanteren we de volgende uitgangspunten:
 • Uw persoonsgegevens verwerken wij ten behoeve van de huurovereenkomst en zijn met uw (uitdrukkelijke) toestemming verkregen.
 • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Wij houden ons strikt aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetgevingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij:

Wanneer u zich bij ons inschrijft als woningzoekende of als u een huurovereenkomst met ons sluit via de website of een ander kanaal of telefonisch contact met ons opneemt dan worden onderstaande gegevens van u opgeslagen.

 • Voorletter(s)
 • Naam
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Kopie van uw paspoort (het BSN-nummer en uw foto mag u afschermen);
 • IBAN nummer (incasso machtiging)
 • Burgerlijke staat
 • Gezinssamenstelling: namen, voorletter(s) en geboortedatum van gezinsleden
 • Gegevens over huidige woonruimte: aantal woonkamers, aantal slaapkamers, keuken, badkamer en douche
 • Of u huidige woning eigendom of een huurwoning is
 • Wie de eigenaar van uw huidige huurwoning is
 • Uw beroep of functie
 • Naam en adres van uw werkgever
 • Uw maandelijks bruto inkomen

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens:

Deze gegevens gebruiken we voor het uitvoeren van de huurovereenkomst; het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven; het doen van betalingen; het innen van vorderingen (inclusief het in handen van derden stellen van die vorderingen); het onderhoud en de reparatie van de te huren en te verhuren roerende en onroerende zaken; het behandelen van geschillen; het doen uitoefenen van accountantscontrole; activiteiten van intern beheer; het uitvoering geven aan wettelijk opgedragen verplichtingen. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (sub verwerkers) die hebben aangetoond dat uw gegevens veilig worden opgeslagen in Nederland.

Wat doen we met uw gegevens als u op de website navigeert:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken om de website te optimaliseren;
 • Het leveren van de producten en diensten die u van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het opbouwen van een contacthistorie.

Met wie delen we uw gegevens:

Woningbouwvereniging De Eenvoud gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of weggeven aan andere partijen.

Hoe beveiligen we uw gegevens:

Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Woningbouwvereniging de Eenvoud streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Inzicht in uw gegevens:

U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Woningbouwvereniging de Eenvoud over u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek bij ons indienen. U kunt ons ook verzoeken om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Jonger dan 16 jaar:

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om zich te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Geheimhouding:

Alle medewerkers van woningbouwvereniging de Eenvoud zijn verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen.

Dit geldt niet wanneer verstrekking van de betreffende persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is in verband met een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Dit gebeurt door middel van cookies. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van onze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van Vimeo en YouTube.

Social media:

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Wijzigingen Privacy statement

Woningbouwvereniging de Eenvoud behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het verdient daarom aanbeveling om dit document regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.