Een verzorgde tuin draagt bij aan een prettige leefomgeving. Als huurder bent u daarom verplicht uw tuin(en) in te richten en te onderhouden. Beplanting die overlast voor buren veroorzaakt, hoort daar niet bij.

De woningbouwvereniging kan u verplichten om bij beëindiging van uw huur eventuele beplanting die overlast veroorzaakt, op uw kosten te (laten) verwijderen.

Bomen plaatsen

Voor het plaatsen van een boom in uw tuin heeft schriftelijk toestemming nodig van De Eenvoud. Voor sierbomen geven we toestemming. Parkbomen zoals beuken, eiken en populieren zijn niet toegestaan. Soorten zoals berk, wilde appel en hazelaar mogen, als er ruimte voor is en ze geen overlast zullen veroorzaken.

Bomen kappen

Voor het kappen van bomen moet u schriftelijk toestemming vragen aan de woningbouwvereniging. Dit geldt niet voor sierbomen zoals sierkers, laurier, vijg en sierappel.