Missie

Het is onze missie om huidige en toekomstige bewoners in alle opzichten goede en mooie huurwoningen aan te bieden in de gemeente Arnhem.

Visie

Woningbouwvereniging de Eenvoud:

  • benut haar kleinschaligheid als sterk punt, door dicht bij haar huurders en andere belanghouders in de lokale samenleving te werken;
  • ziet de betaalbaarheidsproblemen en tegelijkertijd de druk op de huurmarkt toenemen. Om woningen voor haar primaire doelgroep betaalbaar en beschikbaar te houden, zet zij haar (financiĆ«le) middelen zo efficiĆ«nt en effectief mogelijk in. De focus ligt hierbij op de wensportefeuille: het aansluiten van de bestaande woningvoorraad op de woonbehoefte;
  • ziet dat er steeds meer een beroep gedaan worden op de zelfredzaamheid van mensen. De Eenvoud biedt ruimte aan de toenemende behoefte aan inspraak van de zelfredzame huurder;
  • betrekt haar huurders bij de ontwikkeling van haar beleid. Initiatieven en netwerken op lokaal niveau vormen voor ons de basis om bij te dragen aan verbetering van leefbaarheid in wonen en welzijn;
  • staat voor goede, mooie woningen. De uitstraling van de woning is het uitgangspunt, maar de prijs wordt steeds belangrijker. Differentiatie in huurprijzen moet zorgen voor financieel passende woningen voor de huurders en financiĆ«le continuĆÆteit van de woningbouwvereniging;
  • is zakelijk en duidelijk in de dienstverlening. De boodschap is helder, waardoor huurders weten wat ze van ons mogen verwachten. Omdat niet iedere huurder zelfredzaam is, leveren we waar nodig maatwerk in dienstverlening;
  • kan niet alles en zeker niet alles alleen. Wij zijn een kleine woningbouwvereniging en daarmee kwetsbaar in een tijd van vele veranderingen. EfficiĆ«nt en effectief werken en kennis binnenhalen door samenwerking en/of inhuur zijn dan ook noodzakelijk.

Toekomst

Nederland wil van het gas af en dat raakt ook het woonbestand van De Eenvoud.  In 2020 maakten we een plan waarin de ambitie is vastgelegd dat al onze woningen uiterlijk 2030 geĆÆsoleerd zijn. In het verlengde hiervan wordt beleid ontwikkeld voor toepassing van zonnepanelen. Als laatste stap worden dan de woningen van het gas afgekoppeld. Via nieuwsbrieven en informatie op deze website houden we u hierover op de hoogte.