Het kan eens gebeuren dat u tijdelijk uw huur niet kunt betalen. Wij kijken in zo’n geval samen met u naar een betalingsregeling. Naast de huur betaalt u dan een aflossing om de achterstand in te lopen. Deze regeling is kosteloos en geldt maximaal zes maanden. Bij het niet-nakomen ervan geven we de vordering ter incasso uit handen.

Voor vragen over problemen rond de huurbetaling of een verzoek om een betalingsregeling stuurt u een e-mail naar de penningmeester van Woningbouwvereniging de Eenvoud.

Als uw moeilijke financiële situatie niet van tijdelijke aard is, wijzen wij u op de mogelijkheid van schuldhulpverlening. U kunt hiervoor contact opnemen met Rijnstad.