Wilt u iemand in uw woning laten inwonen? Dat is meestal geen probleem, maar u heeft er wel toestemming voor nodig.

Voorwaarden

  • Er mag geen sprake zijn van een huurachterstand;
  • Wij bepalen of uw woning groot genoeg is voor inwoning;
  • U blijft in de woning wonen en blijft verantwoordelijk voor de volledige huurbetaling en overige huurplichten;
  • De inwoner krijgt geen rechten als huurder. Bij beëindiging van de huurovereenkomst kan de inwoner geen aanspraak maken op de woning;
  • Op het moment dat de inwoner bij u gaat inwonen, geeft u dit door aan de afdeling burgerzaken van de gemeente Arnhem.

Let op: een inwoner is géén medehuurder. Een medehuurder heeft rechten en plichten die in de huurovereenkomst staan. Een inwoner heeft deze rechten en plichten niet. Als u de huur opzegt, moeten alle inwoners de woning met u verlaten.

Consequenties

Wij wijzen u erop dat de inwoning consequenties kan hebben voor de hoogte van uw eventuele huurtoeslag. Het inkomen van de inwoner wordt namelijk bij de berekening van de huurtoeslag opgeteld bij uw inkomen.

Toestemming aanvragen

Toestemming voor inwoning vraagt u schriftelijk aan, door middel van een formulier. Een aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

Aanvraagformulier inwoning

U stuurt uw verzoek voor inwoning medehuur naar info@wbvde1voud.nl of per post naar Woningbouwvereniging de Eenvoud, Boudewijn van Roonstraat 23, 6824 AE  ARNHEM.