Asbest is een sterk bouwmateriaal dat bestaat uit kleine vezels. Asbest kan gevaarlijk zijn. Als de kleine vezels vrijkomen, ze deze schade veroorzaken aan de longen. Daarom is het sinds 1993 verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te bewerken. Maar asbest komt nog wel veel voor in woningen gebouwd tussen 1945 en 1993. Dat geldt ook voor een aantal van onze woningen.

Ons asbestbeleid

In 2010 hebben we ons beleid bepaald ten aanzien van asbest. Nog in datzelfde jaar is alle asbest in de hoogste risicoklasse uit onze woningen verwijderd. Daarnaast is het doel om ook alle overige asbest te saneren. Dat doen we zoveel mogelijk per wooncomplex, bij groot onderhoud en renovatie, maar ook bij de komst van nieuwe huurders.

Is mijn woning veilig?

Het antwoord hierop is volmondig ja. Alle risicovolle asbest is in 2010 uit onze woningen verwijderd. Wat er eventueel nog aan asbest in uw woning zit, levert geen direct risico op. Als er nog een asbestsanering plaatsvindt, dan gebeurt dat door een gespecialiseerd bedrijf en volgens strenge regels.

Wat moet ik wel doen?

Neem voor uw eigen veiligheid altijd contact met ons op wanneer:

  • U gaat klussen in een woning die voor 1994 gebouwd is;
  • U denkt dat u asbest of asbesthoudend materiaal in huis heeft;
  • U iets wilt overschilderen waarvan u vermoed dat het asbest is.

In huishoudelijke apparaten uit de jaren zeventig of tachtig kan ook asbest zitten. Informeer hiernaar bij de fabrikant.

Wat moet ik niet doen?

Wat u echt nooit moet doen, is zelf asbest verzagen, breken, boren of slopen. Het is gevaarlijk voor uw gezondheid en het is ook strafbaar. Verwijder ook nooit zomaar zelf asbesthoudende deuren, wanden, vloerzeilen, golfplaten etc. Wilt u iet schuren en u vermoedt asbest? Bel ons eerst!

Heeft u hierover vragen?

Stuur een e-mail naar info@wbvde1voud.nl
Of bel onze technisch adviseur: 088-0020700