Woningbouwvereniging De Eenvoud

Beste huurders,

Met ingang van 1 december 2021 heeft Steven Klein Holte afscheid genomen van de Eenvoud. Het telefoonnummer van de Technisch Adviseur van ons staat nu doorgeschakeld naar Polman Vastgoed Beheer, die de taken van dhr. Klein Holte hebben overgenomen. U kunt hen bereiken via:

E-mail: technischadviseur@wbvde1voud.nl

Tel: 08800-20740

 

Het bestuur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste huurders,

Zegers Bouw is begonnen met een inventarisatie van de woningen waarin nog geen dubbele rookmelder is geïnstalleerd. Dit ter voorbereiding van de installatie van dergelijke rookmelders, wegens een wettelijke verplichting per 1 juli 2022. 

Bewoners van complex 6 worden mogelijk ook gebeld in verband met de vervanging van de bovenlichten in keuken en woonkamer. Als deze nog van hout gemaakt zijn, worden deze vervangen door glazen bovenlichten die beter isolerend en tochtdicht zijn.

Voor huurders van andere complexen zal Welling Bouw binnenkort ook een aanvang maken met een inventarisatie van woningen die nog geen dubbele rookmelder hebben ivm de wettelijke verplichting hiertoe per 1 juli 2022.

Wij willen u vriendelijk vragen hieraan uw medewerking te verlenen.

Het bestuur