Aan het aanbrengen van harde vloerbedekking in uw woning zijn een paar voorwaarden verbonden. Als het bijvoorbeeld gaat om parket, laminaat, vinyl, kurk, houten vloerdelen, plavuizen of tegelvloeren vraagt u ons toestemming via het formulier dat u hier kunt downloaden:

Formulier registratie harde vloerbedekking

Let op: in enkele wooncomplexen zijn bepaalde soorten harde vloerbedekking niet toegestaan, in verband met mogelijke geluidsoverlast.

Bouwkundige aspecten

 1. Er moet een ondervloer worden aangebracht met een contactgeluidsisolatiewaarde van minimaal -10dB volgens NEN-en ISO 717-2. Dit staat op de verpakking;
 2. De ondervloer mag niet worden gespijkerd, geschroefd of verlijmd;
 3. De totale dikte van de vloerbedekking inclusief ondervloer is maximaal 15 mm;
 4. De vloer wordt zwevend gelegd (niet geschroefd, gespijkerd of gelijmd) en vrij gehouden van de wanden om geluidsoverdracht te voorkomen, of u moet randisolatie toepassen.

Onderhoudsaspecten

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie of herstel van de vloer;
 2. Indien voor onderhoudswerk de vloer gedeeltelijk moet worden verwijderd, bent u daarvoor verantwoordelijk en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid;
 3. Aanwezige vloerluiken moeten bereikbaar te zijn;
 4. Als u de vloer verwijdert, mag er geen schade ontstaan aan de bestaande vloer; plinten en stofdorpels moeten worden herplaatst.

Overige aspecten

 1. Er mag geen geluidsoverlast ontstaan bij de overige woningen;
 2. U houdt rekening met uw buren en draagt bij voorkeur zacht schoeisel in uw woning;
 3. De deuren mogen niet worden ingekort;
 4. Woningbouwvereniging de Eenvoud moet onderhoud aan uw woning kunnen verrichten; u zorgt ervoor dat bijvoorbeeld kruipruimtes toegankelijk zijn;
 5. Als er vloerverwarming is, mag er niet in de vloer worden gespijkerd of geschroefd;
 6. In het geval van gegronde klachten die verband houden met geluidsoverlast, moeten we de toestemming intrekken; u moet de harde vloerbedekking verwijderen.

Vloerverwarming

In principe kunt u onder uw harde vloerbedekking vloerverwarming aanleggen. Echter: door toepassing van isolatiematerialen in uw woning kan de capaciteit van de vloerverwarming sterk worden beperkt. Er zijn wel speciale isolatiematerialen, maar die voldoen vaak niet aan de eisen voor contactgeluid. Ons advies is dan ook om vooraf goed na te denken over de keuze voor een vloer in uw woning.