Uw rechten en plichten zijn vastgelegd in uw huurcontract en in de algemene voorwaarden die u hier kunt downloaden.

Gemeenschappelijke ruimtes

In een appartementencomplex deelt u vaak de entree, hal, trappen, lift en bergingsgang met uw medehuurders. U zorgt samen voor schone en lege ruimtes. Dus geen huisraad, vuilnis, fietsen en andere zaken. Wij controleren dit regelmatig. Eventuele kosten voor opruimen of schoonmaken brengen wij in rekening bij de veroorzaker.

Hennep

Het is verboden het gehuurde te gebruiken voor illegale activiteiten zoals het kweken van hennep. Als er een hennepplantage wordt aangetroffen, ontbinden wij direct de huurovereenkomst. Schade aan het pand wordt uiteraard verhaald.

Vuurwerk

Wanneer wij illegaal vuurwerk aantreffen in een woning of garage doen we hiervan aangifte bij de politie en ontbinden direct de huurovereenkomst. Bij een vermoeden van illegaal vuurwerk meldt u dit bij de politie of bij ons. Wilt u meer weten over de regels omtrent vuurwerkbezit, kijk dan op de website van de politie. 

Woonfraude

Het is verboden om uw woning, zonder schriftelijke toestemming van Woningbouwvereniging de Eenvoud, onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. Ook vakantieverhuur (bijvoorbeeld Airbnb) is niet toegestaan.

Schoonmaak en Afval

In sommige wooncomplexen houden de bewoners zelf de algemene ruimtes schoon. In andere gevallen schakelen wij een schoonmaakbedrijf in. Eventuele kosten daarvan worden doorberekend aan de huurders en zijn terug te vinden in de servicekosten.

Schoonmaakbedrijf

Met uw maandelijkse bijdrage houdt een schoonmaakbedrijf het portiek en de trap schoon. In veel gevallen zijn deze kosten terug te vorderen via de huurtoeslag, dit kunt u uitrekenen met een proefberekening van de belastingdienst.

Heeft u nog vragen?

Bel 088-0020700
Stuur een e-mail naar info@wbvde1voud.nl
Of maak gebruik van het contactformulier