De Eenvoud verduurzaamt woningen

In 2020 hebben we het besluit genomen om al onze woningen te verduurzamen en energieneutraal te maken. We zetten hierin nu de eerste concrete stappen. Het doel is een toekomstbestendig woningbestand voor ten minste de komende vijftig jaar!

Groen licht

Om dit grote verduurzamingsplan (het gaat om ruim 230 woningen!) te kunnen starten, moest aan twee belangrijke voorwaarden worden voldaan. De eerste was goedkeuring van het globale plan door onze Ledenraad. Daarnaast moest onze bank (Rabo) instemmen met een lening. We kregen twee keer groen licht.

Plan van aanpak

Hoe pakken we dit grote verduurzamingsproject het aan? In grote lijnen: per wijk gaan we eerst de isolatie van de woningen verbeteren. De ambitie is om dit uiterlijk 2030 af te ronden. In het verlengde daarvan voorzien we de daken van zonnepanelen. Als laatste stap halen we dan de woningen van het gas af. Dit ook in de verwachting dat de prijzen van bijvoorbeeld warmtepompen tegen die tijd zullen dalen.

Pilot Sonsbeekkwartier

Om alvast ervaring op te doen met het duurzaam isoleren, hebben we in 2022 een pilot uitgevoerd met vier woningen uit 1923 aan de Dalweg en Heselbergherweg. Vloeren en daken werden geïsoleerd, ramen zijn vervangen door triple glas. Deuren en dorpels werden vernieuwd. Ook isoleerden we muren aan voor- en achterzijde en kregen de woningen een Warmte-Terug-Win ventilatiesysteem.

Terugkijkend is onze conclusie dat een integrale renovatie van onze woningen aan de Hommelseweg, Cattepoelseweg en stukje Heselbergherweg te complex en te duur is. Vooral de grote diversiteit aan ramen, kozijnen, deuren en dorpels is problematisch. Samen met onze bouwpartners en installateurs is hiervoor een beter uitvoerbaar proces ontwikkeld. De nieuwe werkwijze gaan we in het najaar van 2023 uittesten.

In het najaar van 2023 laten we wel alvast een aantal andere werkzaamheden uitvoeren, zoals het isoleren van vloeren en daken. De betreffende inwoners ontvangen hierover uiteraard de nodige informatie.

Naëll Tynnegieterstraat

Gezien de staat van onze zes appartementen aan de Naëll Tynnegieterstraat hebben we besloten de algehele renovatie en verduurzaming van deze woningen naar voren te halen. Dit project is in het voorjaar van 2023 afgerond.

Overige woningen

Hoe de duurzame renovatie van onze woningen in Alteveer en Elsweide eruit gaat zien, zijn we momenteel aan het onderzoeken. Op Alteveer hebben we al ervaring opgedaan met het isoleren van muren en daken van eengezinswoningen in de Bachlaan. Mogelijk gaan we hier ook aan de slag met een proefwoning. Bij de duplexwoningen aan de Bachlaan, Chopinstraat en Händelstraat worden in het najaar van 2023 de daken vernieuwd en kijken we naar verdere maatregelen.

In Elsweide gaan we aan de slag met een proefwoning. We verwachten dat hier minder ingrijpende verbouwingen nodig zullen zijn dan elders. Onze woningen in ’t Craneveld dateren uit 2016 of later en hebben al het energielabel A, waardoor verdere maatregelen niet nodig zijn.