Wie is Wie

Bestuur          
Voorzitter ing. MSc De heer M.A.A. van  Muijden
Secretaris ir. De heer H.M.J.   Prevaes
Penningmeester mr. Mevrouw  H.J.G.   Bremer
Bestuurslid mr. De heer  S.J. van Susante
Bestuurslid ing. MSc De heer H. van Es
Bestuurslid drs. De heer M.   Elbers
Technisch adviseur ing. De heer S.   Klein-Holte
Raad van Commissarissen          
RvC voorzitter   De heer E.   Vrielink
RvC Lid   Mevrouw A.M.C.   Gerichhausen
RvC Lid   Mevrouw C.M.W.   Weijma
Organisatie vertegenwoordigers          
Ledenraad Org ACOM   De heer G. van Engelenburg
Ledenraad Org CNV Connectief Senioren   Mevrouw I.   Broers
Ledenraad Org CNV Vakmensen   Mevrouw J.C.   Groenman
Huurdersvertegenwoordigers          
Huurdersvertegenwoordiger cpl 1   Mevrouw G.   Huijbers
Huurdersvertegenwoordiger cpl 2   De heer M.   Kuypers
Huurdersvertegenwoordiger cpl 3   De heer P.F.H.   Welling
Huurdersvertegenwoordiger cpl 4   Mevrouw  G.   Hiemstra
Huurdersvertegenwoordiger cpl 5   Mevrouw  H. van Buggenum
Huurdersvertegenwoordiger cpl 6 A   Mevrouw M.   Hermsen
Huurdersvertegenwoordiger cpl 6 B   Mevrouw G.J.M.C. van Well
Huurdersvertegenwoordiger cpl 7   Mevrouw D.   Zilius
Voorzitter Woningbouwvereniging de Eenvoud

Sinds september 2018 ben ik benoemd als de voorzitter van deze mooie woningbouwvereniging en ik wil mij graag even voorstellen.

Ik ben Michael van Muijden (roepnaam Mich), echtgenoot, vader, mede-opvoeder en opa.

Binnen het dagelijks leven ben ik als hoofddocent werkzaam bij de HAN, Academie Built Environment, opleiding bouwkunde. Mijn expertise ligt zowel op het technische en economische vlak, aandachtspunten hierbij zijn circulaire economie en duurzaam bouwen. Deze specifieke kennis wil ik, samen met de andere leden van het dagelijks bestuur inzetten in het beleid van de vereniging. Dit gaat in gezamenlijkheid met de overige leden en complex-vertegenwoordigers. 

Binnen het DB zijn de verschillende taken verdeeld, waarbij de penningmeester het financiële beheert, de secretaris huurzaken en communicatie beheert en ik, als voorzitter, heb de algemene bestuurlijke zaken in portefeuille. Wilt u met mij in contact komen kan dit via: