Nieuwbouw woningen Cattepoelseweg

Binnenkort hopen we te kunnen starten met de bouw van twaalf nieuwe woningen aan de Cattepoelseweg. De nieuwbouw komt in de plaats van zes bestaande woningen in twee huizenblokken. Deze zijn zo ernstig verzakt, dat we niet anders kunnen dan ze te slopen en vervangen.

Dit ging eraan vooraf

Halverwege 2020 ontdekten we bij een woning aan de Cattepoelseweg een ernstige verzakking aan de linkerkant van de voorgevel. Dit is veroorzaakt door instabiele ondergrond (zand) op de hoek Cattepoelseweg-Heselbergherweg. Uit verder onderzoek kwam nog meer aan het licht: twee complete huizenblokken waren verzakt. Het was al snel duidelijk dat de zes huizen gesloopt moesten worden. Voor de betreffende bewoners vonden we alternatieve woonruimte. We hebben ook naar andere woningen in de buurt laten kijken. Er waren meer verzakkingen, maar minder ernstig. Aan het begin van 2023 heeft een gespecialiseerd bedrijf hier de funderingen gestabiliseerd.

Nieuwbouwplan

In 2021 hebben we twee architectenbureaus gevraagd een ontwerp te maken voor nieuwbouw aan de Cattepoelseweg. Bestuur en ledenvergadering van De Eenvoud stelden hierbij twee voorwaarden. De nieuwbouw moest zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande woningen. Ook wilden we dat er duplexwoningen komen, met beneden levensloopbestendige (senioren)woningen en boven woningen voor starters. Het ene bureau kwam met het idee voor één groot appartementencomplex, het andere stelde twee kleinere gebouwen in de stijl van de bestaande woningen voor. In overleg met de huurders van de woonblokken is gekozen voor twee kleinere gebouwen, met enkele aanpassingen.

Vergunning aangevraagd

Om te kunnen bouwen, hebben we een vergunning nodig van de gemeente Arnhem. In 2022 was er een eerste overleg met ODRA, de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Ook presenteerden we onze plannen aan het Team Welstand en Monumenten van de gemeente. Deze gesprekken leidden tot een paar aanpassingen in het ontwerp. Ook moesten we onderzoek laten doen naar mogelijke vervuiling van de bodem en naar de uitstoot van stikstof bij de bouw. Uiteindelijk dienden we in het voorjaar van 2023 een complete aanvraag tot vergunning in bij ODRA. De behandeling hiervan duurt minstens twintig weken, zodat we hopelijk in oktober 2023 de vergunning krijgen en aan de slag kunnen.

Overlast beperken

Vooralsnog gaan we uit van een prefab-constructie. Grote woningelementen worden daarbij in de fabriek gebouwd en vervolgens in één keer op hun plek gezet. Het grote voordeel daarvan is dat het snel gaat en de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. De Eenvoud vraagt bij drie bouwbedrijven een offerte aan.

Planning

10 oktober 2023: vergunning nieuwbouw
1 februari 2024: start sloop
15 maart 2024: start nieuwbouw
1 november 2024: oplevering nieuwbouw

Heeft u vragen? Mail naar info@wbvde1voud.nl