Nieuwbouw Cattepoelseweg gestart!

Aan de Cattepoelseweg bouwen we twaalf nieuwe woningen, op de plek van zes bestaande huizen die onherstelbaar verzakt waren. Inmiddels heeft de sloop plaatsgevonden en is de nieuwbouw van start gegaan. De funderingen worden gelegd en de bergingen gebouwd.

Door wat bouwtechnische problemen is het project twee maanden later gestart dan we wilden. Gelukkig zijn die problemen voorbij. We gaan er nu vanuit dat de woningen in het eerste kwartaal van 2025 zullen worden opgeleverd.

In het laatste kwartaal van 2024 zullen we in gesprek gaan met geïnteresseerde huurders. Als alles goed gaat, krijgen zij uiterlijk 1 april volgend jaar de sleutels van hun nieuwe appartement of levensloopbestendige woning.

Foto’s: Jan van Dalen