Dakrenovatie Heselbergherweg

De grote hoeveelheden neerslag van de afgelopen maanden hebben in de Heselbergherweg geleid tot ernstige vochtproblemen aan de daken. Bij huizen vanaf huisnummer 24 zijn de dakbeschotten (de planken waar de dakpannen op liggen) aangetast.

Uiteraard willen we dit goed en zo snel mogelijk aanpakken. Daarom halen we de later geplande complete dakrenovatie van de Heselbergherweg naar voren. We gaan dus niet alleen de dakbeschotten herstellen, maar meteen ook de oude isolatielaag vervangen, schoorstenen repareren en nieuwe dakgoten plaatsen.

Daarmee willen we op 1 september beginnen. Of dat lukt, is afhankelijk van een lopend onderzoek van de provincie naar de aanwezigheid van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. De renovatie zal drie maanden duren.

Vanaf begin 2025 voeren we dezelfde dakrenovatie uit in de rest van de complexen 1 en 2, waarna de daken geschikt zullen zijn voor het leggen van zonnepanelen.