Bewonersbijeenkomsten 2 en 9 oktober 2023

De Eenvoud organiseert twee bewonersbijeenkomsten over de verduurzaming van onze woningen aan de Dalweg, Heselbergherweg, Cattepoelseweg en Hommelseweg. 

Wanneer: 2 en 9 oktober
Hoe laat: inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Waar: De Wasserij, Molenbeekstraat 26a in Arnhem
Tip: kom met de fiets, want parkeren in de Molenbeekstraat is niet mogelijk, ook in verband met een wegopbreking


Betreffende bewoners kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst van 2 of 9 oktober door een mail te sturen naar info@wbvde1voud.nl

Toelichting:

Plan van aanpak verduurzaming woningen Dalweg, Heselbergherweg, Cattepoelseweg, Hommelseweg

In 2021 heeft de vereniging ingestemd met een globaal plan om alle woningen van De Eenvoud in de periode tot 2030 te verduurzamen. Dit is niet alleen een maatschappelijke opgave, maar heeft ook een gunstig effect op de energiekosten. Een eerste stap hebben we inmiddels gezet, met de verduurzaming van appartementen aan de Naëll Tynnegieterstraat. Deze zijn opgewaardeerd naar energielabel A en A+.
 
Als volgende stap willen we nu aan de slag met de woningen in de driehoek Dalweg/Heselbergherweg/ Cattepoelseweg/ Hommelseweg (complex 1 en 2). We hebben hier al een paar woningen experimenteel verduurzaamd om ervaring op te doen. Vervolgens hebben we een plan gemaakt om alle woningen op te waarderen naar energielabel A.
 
Gezien de ervaringen is verduurzaming tot label A een complexe opgave. Het gaat om relatief oude woningen, waardoor een forse ingreep nodig is. Om de kosten hiervan beheersbaar te houden, willen we de werkzaamheden ‘in bewoonde staat’ uitvoeren. Dit vergt zorgvuldige planning en voorbereiding. We gaan het werk gefaseerd uitvoeren in de periode 2023-2024.

Fase 1: vloer- en dakisolatie

In de eerste fase (najaar 2023) gaan we alle woningen voorzien van vloer- en dakisolatie.

Vloerisolatie: Het isoleren van de vloer op de begane grond zal van buitenaf gebeuren. Er wordt een isolerende laag aangebracht op de bodem van de kruipruimte. Hiervoor hoeven de bewoners zelf in principe niets te doen.

Dakisolatie: Van binnenuit wordt een isolerende laag aangebracht op het dakbeschot van uw woning. Dat betekent dat de medewerkers van het isolatiebedrijf er bij moeten kunnen. Daarom vragen wij bewoners de vliering van hun woning leeg te maken. Wij overleggen wanneer dit moet en of daarbij hulp nodig is.

Fase 2: Deuren, ramen en kozijnen

In deze fase zullen de bewoners meer overlast ondervinden. Wij doen momenteel een proef met een leegstaande woning om te kijken hoe we dit zo veel mogelijk kunnen beperken.

We gaan alle ramen en deuren vernieuwen en waar nodig ook kozijnen. De woning krijgt een nieuwe isolerende voordeur en ook nieuwe isolerende keuken- en achterdeuren. De deuren aan de achterkant worden dubbel uitgevoerd en weer openslaand gemaakt. Alle ramen vervangen we door isolerend HR++ glas. Kunststofkozijnen worden vervangen door nieuwe. Aan de voorzijde van de woonkamer komt weer een raam dat open kan. Ook de ramen op de tweede verdieping krijgen isolatieglas.

Bij deze werkzaamheden hebben we medewerking van de bewoners nodig. In de betreffende kamers moet de eerste anderhalve meter vanaf het kozijn leeg zijn. De aannemer richt de werkruimte in met plastic, zodat er weinig overlast zal zijn van stof en dergelijke.

Wij verwachten per woning ongeveer een week nodig te hebben. De werkzaamheden worden ‘woning voor woning’ uitgevoerd. Op dit moment verwachten we in het voorjaar van 2024 te kunnen beginnen. Bewoners horen van ons wanneer hun woning aan de beurt is.

Fase 3: Dakrenovatie en zonnepanelen

Eerder hebben wij aangegeven dat we alle bewoners in staat willen stellen zonnepanelen op hun daken te plaatsen. In enkele van onze andere wijken loopt dit al. Bij de voorinspectie in de Dalweg, Heselbergherweg, Cattepoelseweg en Hommelseweg bleek echter dat veilige plaatsing van zonnepanelen op de bestaande daken niet mogelijk is. Vooral de oude isolatielaag van piepschuim is een probleem; deze moet verwijderd worden.

Vervolgens bleek het zinvoller en efficiënter om meteen het hele dak onder handen te nemen. Dit betekent ook het vervangen van de panlatten en dakpannen. Daarnaast is het verstandig om ook de schoorsteen aan te pakken. Daarna kan het dak weer jaren mee en is het geschikt voor zonnepanelen.

Onlangs is er echter een kink in de kabel gekomen, door een striktere naleving van de Wet Natuurbescherming. Dit heeft te maken met de bescherming van verschillende vogel- en vleermuissoorten. Om de werkzaamheden te kunnen doen, hebben we waarschijnlijk een ontheffing nodig en mogelijk is er meer onderzoek nodig.

Deze onverwachte ontwikkeling is een flinke streep door de rekening. Het zorgt voor de nodige vertraging en dat betreuren we zeer. Op dit moment weten we niet wanneer we met het werk kunnen starten. Zodra daar meer over bekend is, zullen we de bewoners nader informeren.