Privacybeleid

Algemeen

Woningbouwvereniging De Eenvoud verhuurt woningen in Arnhem. Indien u een woning wilt huren, ontkomen we er niet aan om persoonsgegevens van u te verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Woningbouwvereniging De Eenvoud. Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met uw gegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten hierin.

Woningbouwvereniging De Eenvoud neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid. Indien u een woning van ons huurt, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de huurovereenkomst. Gegevens die wij van u nodig hebben zijn bijvoorbeeld: uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en gegevens over uw inkomen.

Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

 • Alle persoonsgegevens verwerken wij ten behoeve van de huurovereenkomst en zijn met uw (uitdrukkelijke) toestemming verkregen.
 • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Wij houden ons strikt aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetgevingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Deze website wordt beheerd door Woningbouwvereniging De Eenvoud

Als u gebruik maakt van de website van Woningbouwvereniging De Eenvoud en de diensten die daarop te vinden zijn, dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat.

Hieronder kunt u lezen welke gegevens Woningbouwvereniging De Eenvoud kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over elk gebruik van onze website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als u contact met ons zoekt via de website, formulieren op de website invult, ons brieven stuurt of telefonisch contact met ons opneemt. 

Cookies door Woningbouwvereniging De Eenvoud

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van onze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van Vimeo en YouTube. 

Cookies door derden

Bij het bezoeken van onze website, www.wbvde1voud.nl, krijgt u een cookiemelding omdat er cookies geplaatst zijn door de volgende derde partijen:

 • Google Adwords (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking).
 • Google Analytics. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken. Op basis van die gegevens kunnen we onze website verbeteren. We bekijken bijvoorbeeld hoeveel personen onze website bezoeken en welke webpagina's het meest bezocht worden. We gebruiken de gegevens niet om te weten wie u bent; er worden geen gegevens over individuele websitebezoekers (zoals naam, adres of specifiek surfgedrag) opgeslagen en deze worden dus ook niet aan derden verstrekt.

  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 • Google Maps. Google Maps is een kaartenservice die wordt aangeboden door Google. Google Maps houdt cookies bij voor het onthouden van voorkeuren en bezoekersanalyse. Wij kunnen niet zien wie (eigenlijk: welke pc) de kaart bezoekt. Google kan dat als aanbieder wel. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies geplaatst, bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden. Het gebruik van Google Maps op www.wbvde1voud.nl maakt het mogelijk om de plaats van de woningen op de kaart van Nederland te tonen.
 • Google Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen).
 • Facebook. Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

  Zo kunt u bijvoorbeeld een bekeken woning tussen het woonaanbod of een nieuwsbericht op onze website delen met een vriend(in) door middel van één van deze social media buttons.

  Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
 • Youtube (Voor het kunnen afspelen van embedded video's).

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. 

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Als u gebruik maakt van de website van Woningbouwvereniging De Eenvoud, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter.

U laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter:

 • Navigatie door de website
 • Invullen van formulieren

U kunt ook op andere manieren gegevens bij ons achterlaten, bijvoorbeeld door:

 • telefonisch contact met ons op te nemen
 • brieven naar ons te sturen. 

Wat doen we met uw gegevens?

Woningbouwvereniging De Eenvoud bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
 • Het leveren van de producten en diensten die u van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het opbouwen van een contacthistorie. 

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Woningbouwvereniging De Eenvoud streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden. 

Geheimhouding

Alle medewerkers van woningbouwvereniging De Eenvoud zijn verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen.
Dit geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolgde een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie. 

Met wie deelt Woningbouwvereniging De Eenvoud uw gegevens?

Woningbouwvereniging De Eenvoud gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of weggeven aan andere partijen. 

Contact, mailing en/of reclame

Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden. 

Jonger dan 16 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om zich te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens. 

Inzicht in uw gegevens?

U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Woningbouwvereniging De Eenvoud over u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij Woningbouwvereniging De Eenvoud. U kunt op basis van de uitkomsten Woningbouwvereniging De Eenvoud ook verzoeken om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. 

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die u hier achterlaat worden beheerd door Woningbouwvereniging De Eenvoud. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact met ons opnemen via info@wbvde1voud.nl

Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voldoet Woningbouwvereniging De Eenvoud aan de AVG?

Ja, wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen. Zo hebben we een SSL-certificaat op onze website, hebben we onze cookie- en privacy melding op de website aangepast, hebben we strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken. We weten hoe onze gegevens verwerkt worden en kunnen dit aantonen. We kunnen de gegevens aanpassen en op verzoek verwijderen. Daarnaast zijn we, waar nodig, verwerkersovereenkomsten aangegaan met de externe partijen die onze gegevens voor ons bewaren (de verwerkers). Ook vermelden we in elke overeenkomst die wij met onze huurders aangaan welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd. 

Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wanneer u zich bij ons inschrijft als woningzoekende of als u een huurovereenkomst met ons sluit via de website of een ander kanaal of telefonisch contact met ons opneemt dan worden onderstaande gegevens van u opgeslagen:

 • Voorletter(s)
 • Naam
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Kopie van uw paspoort (het BSN-nummer en uw foto mag u afschermen);
 • IBAN nummer (incasso machtiging)
 • Burgerlijke staat
 • Gezinssamenstelling: namen, voorletter(s) en geboortedatum van gezinsleden
 • Gegevens over huidige woonruimte: aantal woonkamers, aantal slaapkamers, keuken, badkamer en douche
 • Of u huidige woning eigendom of een huurwoning is
 • Wie de eigenaar van uw huidige huurwoning is
 • Uw beroep of functie
 • Naam en adres van uw werkgever
 • Uw maandelijks bruto inkomen

Deze gegevens gebruiken we voor het uitvoeren van de huurovereenkomst; het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven; het doen van betalingen; het innen van vorderingen (inclusief het in handen van derden stellen van die vorderingen); het onderhoud en de reparatie van de te huren en te verhuren roerende en onroerende zaken; het behandelen van geschillen; het doen uitoefenen van accountantscontrole; activiteiten van intern beheer; het uitvoering geven aan wettelijk opgedragen verplichtingen. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (sub verwerkers) die hebben aangetoond dat uw gegevens veilig worden opgeslagen in Nederland. 

Wijzigingen Privacy statement

Woningbouwvereniging De Eenvoud behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.