Onze Missie en Visie

Missie

Woningbouwvereniging De Eenvoud biedt goede en mooie huurwoningen aan in de gemeente Arnhem. Zij wil de primaire doelgroep, toekomstige en huidige bewoners in alle opzichten een goede en mooie woning bieden.

Visie

Woningbouwvereniging De Eenvoud:

  • is een kleine woningbouwvereniging, die haar kleinschaligheid als een sterk punt inzet en hierdoor dichtbij de huurder en andere belanghouders in de lokale samenleving kan werken;
  • ziet de betaalbaarheidsproblemen en tegelijkertijd de druk op de huurmarkt toenemen. Om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor haar primaire doelgroep te garanderen zet zij haar (financiële) middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in. De focus ligt hierbij op het vraagstuk hoe de bestaande voorraad optimaal kan aansluiten op de behoefte: de 'wensportefeuille';
  • ziet dat de mensen steeds meer worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. In een samenleving met alleen een vangnet voor degenen die het écht nodig hebben moet er steeds meer een beroep gedaan worden op de zelfredzaamheid van mensen. Er is sprake van een toenemende behoefte aan inspraak van de zelfredzame huurder;
  • betrekt haar huurders bij de ontwikkeling van haar beleid. Initiatieven en netwerken op lokaal niveau vormen voor ons de basis om bij te dragen aan verbetering van leefbaarheid in wonen en welzijn;
  • staat voor goede, mooie woningen. De uitstraling van de woning is het uitgangspunt maar de prijs wordt steeds belangrijker. Differentiatie in huurprijzen moet zorgen voor financieel passende woningen voor de huurders en voor onze financiële continuïteit;
  • is zakelijk en duidelijk in de dienstverlening. De boodschap is helder, waardoor huurders weten wat ze van ons mogen verwachten. Omdat niet iedere huurder zelfredzaam is leveren we maatwerk in dienstverlening indien noodzakelijk;
  • kan niet alles en zeker niet alles alleen. Wij zijn een kleine woningbouwvereniging en daarmee kwetsbaar in een tijd van vele veranderingen. Efficiënt en effectief werken en kennis binnen halen door samenwerking en/of inhuur zijn dan ook noodzakelijk.