Burenoverlast / buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Binnen de gemeente Arnhem bestaat de mogelijkheid tot 'buurtbemiddeling'. Hierbij bemiddelen goed opgeleide vrijwilligers in geschillen die zich afspelen tussen buren en buurtgenoten. Woningbouwvereniging De Eenvoud kan bij bepaalde conflicten voorstellen de buurtbemiddeling in te schakelen. Deelname is op basis van vrijwilligheid en geprobeerd wordt overlastsituaties in een vroeg stadium op te lossen en escalatie te voorkomen.

Voor nadere informatie over het project kunt u terecht bij de contactpersoon buurtbemiddeling http://rijnstad.nl/buurtbemiddeling.html