Tuinonderhoud

Tuinen en groen bepalen voor een groot deel de uitstraling van een complex, straat of buurt.

Om te zorgen voor een prettige leefomgeving vinden wij het belangrijk dat de tuinen goed worden onderhouden.

 

Het is fijn als een woning of woongebouw en buurt een verzorgde uitstraling heeft.

 

Onze huurders zijn verplicht hun voor- en achtertuin als sier- of moestuin in te richten en te onderhouden, zodat de tuin een verzorgde indruk maakt. Bomen, struiken of andere beplanting aanbrengen die overlast voor derden kunnen veroorzaken is niet toegestaan.  

 

Woningbouwvereniging De Eenvoud heeft het recht te vorderen dat de huurder bij het einde van de huur op zijn kosten de door hem geplante bomen en/of hoog opschietende beplanting verwijderd of laat verwijderen.

 

Beleid over bomen in tuinen van onze huurders.

Algemene werkwijze
U bent primair verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van uw tuin. Dus ook voor de bomen en heesters. Zie hiervoor algemene voorwaarden huurcontract artikel 7.

Bomen plaatsen en kappen
Wanneer u een boom wilt plaatsen in uw tuin, dan moet u hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan Woningbouwvereniging De Eenvoud. Afhankelijk van het type boom en de plaats in de tuin kunnen wij al dan niet toestemming verlenen.

Wij onderscheiden de onderstaande drie categorieën bomen.

Categorie

Omschrijving

Soorten

 A -bomen

Kan en mag. Geschikt boompje voor een siertuin.

"Sierbomen", zoals: sierkers, laurier, vijg, blauwe/gouden regen, lederboom, sering, rozenboom, amandel en sierappel.

 B -bomen

Kan en mag indien de plek in de tuin hiervoor geschikt is en er geen overlast of schade van de boom te verwachten valt.

"Twijfelbomen", zoals: berk, jeneverbes, els, hazelaar, wilde appel, honingboom, hemelboom, doorn en wilg.

 C -bomen

Niet toegestaan. Niet planten dus!

"Parkbomen"", zoals: beuk, eik, kastanje, spar, den, populier, notenboom, linde en es.

 

Wilt u in uw tuin een boom in de categorie B of C kappen, dan moet u hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan Woningbouwvereniging De Eenvoud. Vervolgens moet u een kapvergunning aanvragen bij de gemeente. Er kunnen natuurlijk bijzondere omstandigheden zijn, die aanleiding kunnen geven tot een daarop afgestemd specifiek besluit.

Hinder, overlast of schade veroorzaakt door bomen of struiken
Als buren aangeven dat zij hinder dan wel overlast of schade ervaren van de bomen in uw tuin of visa versa, dan zult u dat als buren in eerste instantie samen moeten oplossen. Voor het kappen van bomen gelden bovenstaande regels.

Als Woningbouwvereniging De Eenvoud bij een vertrekkende huurder een boom of struik aantreft in de tuin die hinder, overlast of schade veroorzaakt, dan heeft de vertrekkende huurder de verplichting om deze boom of struik te verwijderen op eigen kosten.

Als Woningbouwvereniging De Eenvoud bij een nieuwe huurder bij aanvang van de huur een boom of struik aantreft in de tuin die hinder, overlast of schade veroorzaakt, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het kappen of snoeien hiervan bij Woningbouwvereniging De Eenvoud.

De kosten worden dan ook door Woningbouwvereniging De Eenvoud gedragen. De huurder dient dit dan wel binnen een maand na aanvang van de huur te melden.

Dit is ook de enige uitzondering op de regel dat de huurder verantwoordelijk is voor tuinonderhoud. Dat geldt zelfs voor een boom, die u zelf niet heeft geplant. Bij het beëindigen van de huur spreekt Woningbouwvereniging De Eenvoud u toch op uw verantwoordelijkheid aan. Ook al plantte een vorige huurder een boom, het huurcontract verplicht u tot onderhoud ervan, u mag dus niet stil blijven zitten tot de boom onbeheersbaar is geworden.