Riolering

Riool verstopt?
Schoon drinkwater en de hygiënische afvoer van uitwerpselen via het riool, maken dat de Nederlander een stuk ouder wordt dan 100 jaar geleden. Mede dankzij het riool zijn gevaarlijke ziekten zoals cholera verdwenen. Daarom is een goed functionerend riool erg belangrijk.

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het rioolstelsel op gemeentegrond. Het rioolstelsel bestaat onder meer uit: rioolbuizen en -putten, gemalen, pompen en bijzondere constructies. Voor het onderhoud en goed functioneren van het gemeentelijk riool betaalt u rioolheffing. Als gebruiker bent u ook verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de riolering.

Riolering verstopt? Wat kunt u zelf doen.
Als het riool verstopt is wilt u natuurlijk dat de verstopping zo spoedig mogelijk wordt verholpen.
Als het water in uw gootsteen of uw douche niet meer doorloopt, dan kunt u zelf het volgende doen:

 • Probeer eerst met een zuignap of ontstopper de afvoer op gang te krijgen.
 • Zorg dat er een laagje water in de bak staat en dicht het overloopgat met een doek.
 • Plaats de zuignap op de afvoer en druk deze helemaal in.
 • Beweeg de zuignap op en neer tot er vuil uit de afvoer omhoog komt.
 • Helpt dit niet, schroef dan de sifon (zwanenhals) los en maak deze grondig schoon. Ontvet de afvoer door er soda en heet water door te spoelen.
 • Helpt dit ook niet, dan zit de verstopping ergens anders in de leiding. Het is belangrijk om uit te zoeken waar de verstopping zit.

Verstopping ergens anders?
Als de verstopping ergens anders zit is het belangrijk om eerst uit te zoeken welk deel van de riolering verstopt is, dit in verband met eventuele kosten die voor de ontstopping worden gemaakt. Is de riolering die bij uw woning hoort verstopt of is de riolering verstopt op gemeentelijk terrein?

Om uit te zoeken op welk terrein de verstopping bevindt moet u de erfscheidingsput (of ontstoppingsstuk) vrij graven. Lees eerst onderstaande tekst aandachtig door voordat u kosten maakt die u later niet op de gemeente kunt verhalen.

Waar zit het erfafscheidingsputje (ontstoppingsstuk)?
Het erfafscheidingsputje vindt u tegen de erfgrens van uw perceel met de openbare ruimte. Het putje zit altijd op uw eigen terrein. Wanneer u uw afvoer deelt met 1 of meerdere buren, dan kan het putje zich eventueel bij uw buren in de tuin bevinden. Het putje zit meestal onder de grond op ongeveer 70 centimeter tot 1,5 meter diepte. De ligging staat vaak op de bouwtekeningen van uw huis. Wanneer u geen tekening heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.

 • Als er geen erfafscheidingsputje aanwezig is, moet u ter hoogte van de erfafscheiding zelf een gat naar de leiding maken. Zorg ervoor dat u in geen geval in het openbare gebied graaft of laat graven, zoals bijvoorbeeld in het trottoir. Als dit toch nodig is, moet u de gemeente bellen.
 • Als de gevel van de woning de erfafscheiding is en u aan kunt geven waar de leiding het pand verlaat, belt u de gemeente.
 • Als de locatie van de leiding niet bekend is, laat u deze via een loodgieter/ontstoppingsbedrijf opsporen, daarna belt u de gemeente.

Nogmaals: in geen geval mag u zelf graven of laten graven in het openbaar gebied.

Erfafscheidingsputje gevonden en dan?
Als u het erfafscheidingsputje heeft gevonden kunt u zien waar de verstopping zich bevindt. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Staat het erfafscheidingsputje of ontstoppingsstuk vol met water, controleer dan eerst of de verstopping wordt veroorzaakt door wortel ingroei of slechte constructie van het ontstoppingsputje. Zo niet, dan zit de verstopping in het gemeentelijk riool. Dan onderzoekt de gemeente de verstopping. Er zijn twee uitkomsten van dat onderzoek:
 • De verstopping wordt veroorzaakt door een gebrek aan de rioolleiding op gemeentegrond: dan verhelpt de gemeente de verstopping en neemt de oorzaak weg. Deze kosten neemt de gemeente voor haar rekening.
 • De oorzaak van de verstopping is aan foutief gebruik van de riolering (bv. vetlozing of maandverband door wc spoelen) te wijten: dan verhelpt de gemeente de verstopping en verhaalt de kosten op de gebruiker.
 • Staat het erfafscheidingsputje leeg, dan zit de verstopping in het particuliere deel van de riolering. De bewoner verhelpt de verstopping en neemt de kosten voor zijn eigen rekening

 Bron : http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Milieu_en_afval/Afval/Riool_verstopt