Onderhoud

Een groot voordeel van een huurwoning is dat Woningbouwvereniging De Eenvoud verantwoordelijk is voor een groot deel van het onderhoud en de reparaties. Toch hebben huurders ook een aantal onderhoudsverplichtingen.

Hieronder leest u hoe het onderhoud verdeeld is tussen Woningbouwvereniging De Eenvoud en u als huurder.

Woningbouwvereniging De Eenvoud is wettelijk verplicht om voor een goede staat van onderhoud van de door u gehuurde woning te zorgen. Om dat goed te kunnen organiseren, houden wij voor al onze woningen een onderhoudsplanning bij. Daarop kunnen we zien welke woningen op termijn aan onderhoud toe zijn. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat we al aan de slag zijn voordat er problemen aan de woning ontstaan. Planmatig onderhoud, noemen we dat. We melden ruim op tijd wanneer we onderhoud willen uitvoeren, wat we gaan doen en of dit overlast kan veroorzaken. Deze vorm van onderhoud gaat vooral over de buitenkant van de woning, maar ook over de vervanging van bijvoorbeeld een standaard keukenblok voor de betreffende woning of verwarmingsketels wanneer die daar aan toe zijn.

Reparaties
Voor reparaties, die onder verantwoordelijkheid van Woningbouwvereniging De Eenvoud vallen, of reparaties die u tegen betaling door Woningbouwvereniging De Eenvoud wilt laten uitvoeren, kunt u contact met ons opnemen door op de knop "Reparatieverzoek" te klikken, U kunt daar ook aangeven wanneer en hoe u bereikbaar bent.

Verdeling van verantwoordelijkheden
Ook zijn er zaken waarvoor u verantwoordelijk bent en blijft. Dit geldt voor het onderhoud en de reparaties waartoe Woningbouwvereniging De Eenvoud niet wettelijk verplicht is.

In de volgende tabel staan de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden. U kunt hierin opzoeken of de verantwoordelijkheid daarvoor bij Woningbouwvereniging De Eenvoud (WBV) of uzelf (H) ligt.

Deze verdeling van verantwoordelijkheden geldt alleen bij normaal gebruik van de woning. Woningbouwvereniging De Eenvoud is niet verantwoordelijk voor onderhoud/reparaties als gevolg van nalatigheid, onachtzaamheid of onjuist gebruik van het gehuurde door de huurder, diens huisgenoten of bezoekers. Ook onderhoud en reparatie van door uzelf aangebrachte zaken, die niet bij het gehuurde horen, komen voor uw rekening.

 

Trefwoord

De Eenvoud

Huurder

Aanrecht, zie keuken.

Afvoer, zie riolering.

Afzuigkap, Plaatsing uitsluitend na schriftelijke toestemming WBV De Eenvoud.

 • Schoonmaken en vervangen filters.

 

H

Antennes, schotelantennes (Plaatsing uitsluitend na schriftelijke toestemming WBV De Eenvoud).

 • Plaatsing, onderhoud en reparaties van antennes en schotels.

 

H

Armaturen.

 • Vervangen van lampen in armaturen op galerijen, in schuurgangen, portieken en gemeenschappelijke ruimten.

WBV

 

 • Reparatie en vernieuwing van armaturen op galerijen, in schuurgangen, portieken en gemeenschappelijke ruimten.

WBV

 

 • Aanbrengen, onderhouden en vervangen van armaturen aan voor- en achtergevel niet in gemeenschappelijke ruimten

 

H

Balkon, balustrade.

 • Reparaties.

WBV

 

 • Schoonhouden balkon, balkongoten en afvoerputjes.

 

H

Behangen

 • Behangen in alle ruimten/kamers.

 

H

Bel, zie deurbel.

Berging, behorend bij de woning.

 • Berging buiten de woning: zo nodig vervangen hang- en sluitwerk.

WBV

 

 • Berging buiten de woning: onderhoud hang- en sluitwerk.

 

H

 • Berging in de woning: onderhouden en vervangen hang- en sluitwerk.

 

H

Bergingsgangen

 

 

 • Onderhoud van bergingsgangen in woongebouwen.

WBV

 

Bestrating.

 • Onderhoud straatwerk in de tuin.

 

H

 • Straatwerk bij ernstige verzakkingen.

WBV

 

Boiler.

 • Onderhoud aan boilers eigendom WBV De Eenvoud.

WBV

 

 • Onderhoud aan boilers eigendom van huurder

 

H

Brandblusmiddelen, in gemeenschappelijke ruimten.

 • Onderhoud brandslangenhaspels, blusapparaten en droge stijgleidingen.

WBV

 

 • Brand- en rookmelders in de woning aangesloten op het lichtnet

WBV

 

 • Brand- en rookmelders testen en vervangen batterijen

 

H

Brievenbus.

 • Onderhouden van brievenbus in de voordeur.

 

H

Buitenverlichting, zie armaturen.

Centrale antenne, zie kabeltelevisie.

Centrale verwarming individueel, eigendom van verhuurder.

 • Onderhouden combiketels; cv-ketels en verhelpen storingen.

WBV

 

 • Onderhouden en zo nodig vervangen van radiatorkranen.

WBV

 

 • Bijvullen en ontluchten van individuele verwarmingsinstallaties.

 

H

Centrale verwarming individueel, eigendom van huurder.

 • Onderhoud van warmwaterinstallaties in eigendom van huurder.

 

H

 • Ontluchten van installatie en radiatoren na een storing.

 

H

 • Periodiek schoonmaken van de verwarmingsketel en het warmwatertoestel en het afstellen daarvan.

 

H

Combiketel, zie centrale verwarming individueel.

Daken.

 • Onderhoud aan dakbeschot en gordingen.

WBV

 

 • Door WBV De Eenvoud aangebrachte dakbedekkingen.

WBV

 

 • Klein en dagelijks onderhoud aan daken (dichten kieren).

WBV

 

 • Lichtkoepels platte daken, minimaal 1x per 3 jaar schoonmaken

WBV

 

Dakgoot.

 • Schoonmaken van goten 1 x per 2 jaar .

WBV

 

Dakafvoer, hemelwaterafvoer.

 • Schoonmaken en ontstoppen van de hemelwaterafvoeren, als de verstopping veroorzaakt is door bladval.

WBV

 

Deurbel.

 • Onderhoud en zo nodig vervangen van mechanische of elektrische individuele deurbellen die tot het gehuurde behoren.

 

H

 • Onderhouden en zo nodig vervangen van gemeenschappelijke deurbellen.

WBV

 

 • Onderhouden van gezamenlijke huistelefooninstallaties buiten de woning.

WBV

 

 • Onderhouden van gezamenlijke huistelefooninstallaties binnen de woning.

WBV

 

Deuren, zie kozijnen.

Deuropener, elektrisch.

 • Onderhoud en storingen aan elektrische deuropeners.

WBV

 

Douche, zie sanitair.

Dorpel; drempel, zie kozijnen.

Drainage, zie rioleringen.

Elektraleidingen.

 • Onderhoud van elektraleidingen buiten de woning in eigendom van WBV De Eenvoud.

WBV

 

 • Onderhoud van bedrading en aarding binnen de woning.

WBV

 

Elektrische installaties.

 • Onderhoud en reparatie aan elektrische installaties t/m groepenkast.

WBV

 

 • Herstel schade groepenkast door overbelasting (indien niet veroorzaakt door huurder).

WBV

 

 • Smeltzekeringen en zekering houders.

 

H

 • Onderhoud en vervanging van schakelmateriaal en wandcontactdozen in en om de woning.

 

H

 • Verhelpen van storingen, ontstaan door stroomstoringen ten gevolge van kapotte zekeringen en/of kortsluitingen in toestellen van de huurder.

 

H

 • Aansluiting van elektrische apparaten.

 

H

Erfafscheidingen, zie tuinmuren.

Filters, zie ventilatie.

Funderingen.

 • Onderhoud aan funderingen.

WBV

 

Galerij en gang.

 • Onderhoud en reparaties aan galerijen en (schuur)gangen.

WBV

 

 • Schoonhouden van gemeenschappelijke galerijen en gangen als dit niet is opgenomen in de servicekosten.

 

H

Galerijverlichting, zie buitenverlichting.

Garage, zie berging.

Gasleiding, gaskraan.

 • Leveren en aanbrengen van gaskraan t.b.v. fornuis en het verwijderen ervan bij verhuizing; afdoppen van de gasleiding bij verhuizing.

 

H

Geiser.

 • Geiser eigendom huurder of derden: onderhoud en opheffen gebreken.

 

H

Gevel, zie metselwerk.

Glas.

 • Glasbreuk/vervanging buitenramen woning.

WBV

 

 • Glasbreuk/vervanging binnenramen woning.

 

H

 • Ventilatieroosters in beglazing van buitenramen van de woning.

WBV

 

Glasbewassing, zie schoonmaken.

Goot, zie dakgoot.

Gootsteen, zie keuken.

Groenvoorziening, zie tuin.

Hang- en sluitwerk.

 • Onderhouden van hang- en sluitwerk binnen en buiten.

 

H

 • Zo nodig vervangen van hang- en sluitwerk in de woning.

 

H

 • Zo nodig vervangen van hang- en sluitwerk aan buitenkozijnen, -ramen en -deuren.

WBV

 

 • Repareren van sloten bij (af)breken van sleutels.

 

H

Hekken, zie ook tuinmuren.

 • Onderhoud en reparatie van hekken en balkonhekken van individuele woningen en het hekwerk in gemeenschappelijke ruimten.

WBV

 

Hemelwaterafvoer, zie dak afvoer.

Huisnummerplaatje.

 • Onderhoud en vernieuwen van plaatje in woongebouwen.

WBV

 

 • Onderhoud en vernieuwen van plaatje aan eengezinswoningen.

 

H

Huistelefoon, zie deurbel.

Insecten, zie ongedierte.

Intercom, zie deurbel.

Kabeltelevisie.

 • Alle werkzaamheden inclusief bedrading.

 

H

Kasten

 • Losse kasten in de woning aanwezig.

 

H

 • Onderhoud en reparatie van vaste kasten en kastwanden, inclusief laden, met uitzondering van hangroeden, schappen en hang- en sluitwerk.

WBV

 

Kelders.

 • Lekkage in kelders.

WBV

 

Keuken.

Het vervangen van keukenblokken en aanrechtbladen aan het eind van de technische levensduur is voor rekening van WBV De Eenvoud. Dit geldt niet voor schade door aanwijsbaar onachtzaam gebruik door huurder. E.e.a. ter beoordeling van de technisch adviseur.

 

 • Repareren van keukenblokken met bijbehorende bovenkasten, afstellen van deurtjes en laden en het vastzetten van dekstrips.

 

H

Kozijnen, zie ook hang- en sluitwerk.

 • Onderhoud buitenkozijnen, buitendeuren en buitenramen.

WBV

 

 • Reinigen buitenzijde van kunststof kozijnen, ramen en deuren in gezinswoningen.

 

H

 • Reinigen buitenzijde van kunststof kozijnen, ramen en deuren in etagewoningen.

 

H

 • Onderhoud, vernieuwen en vastzetten dorpel van binnendeuren.

 

H

Kranen.

 • Buitenkranen in eigendom van huurder.

 

H

 • Buitenkranen in eigendom van WBV De Eenvoud.

WBV

 

Lampen, zie armaturen.

Leuningen.

 • Vastzetten van losse trapleuningen.

 

H

Leidingen, zie lekkages.

Lekkages, zie ook rioleringen.

 • Opheffen lekkages aan dienst- en binnenleidingen.

WBV

 

Lijmresten.

 • Verwijderen van lijmresten op vloeren en trappen.

 

H

Lift, zie ook traplift.

 • Onderhoud, reparaties en keuringen.

WBV

 

 • Avond-, nacht- en weekendservice voor opheffen storingen.

WBV

 

Luchtroosters, zie ventilatie.

Mechanische ventilatie, zie ventilatie.

Metselwerk.

 • Gevelmetselwerk en voegwerk van de woning.

WBV

 

 • Vervangen van loodslabben.

WBV

 

Muren, zie wanden.

Naamplaatje.

Het is huurder toegestaan naamplaatjes op beltableau en brievenbus van woongebouwen aan te brengen.

 • Aanbrengen naamplaatje op beltableau en brievenbus.

 

H

 • Aanbrengen naamplaatje bij voordeur van de woning.

 

H

Ongedierte.

 • Bestrijden van wespennesten in en aan het gehuurde.

 

H

 • Bestrijden boktorren en houtwormen in het gehuurde.

WBV

 

 • Bestrijden kakkerlakken, vlooien, mieren, luizen en vliegen.

 

H

Ontluchten, zie centrale verwarming.

Ontsmetten.

 • Ontsmetten van (delen) van de woning.

 

H

Ontstoppen, zie riolering.

Open haard.

Aanbrengen uitsluitend na schriftelijke toestemming van WBV De Eenvoud.

 

 

 • Onderhoud en reparatie

 

H

Opleveren bij einde huur

 • Verwijderen van roerende en onroerende zaken die niet door de volgende huurder of WBV De Eenvoud worden overgenomen.

 

H

 • Afvoeren van achtergebleven goederen na verhuizing.

 

H

Paden, zie bestrating. Om verstopping te voorkomen mag in de regenputjes geen zand en tuin- of bladafval geveegd worden.

Pannen, zie daken.

Parket/ laminaat, zie ook plavuizen.

Aanbrengen uitsluitend na schriftelijke toestemming van WBV De Eenvoud.

 • Onderhoud en reparatie

 

H

Plafonds.

 • Onderhoud aan wand- en vloertegels in opdracht van WBV De Eenvoud aangebracht.

WBV

 

 • Onderhoud aan wand- en vloertegels door huurder aangebracht of overgenomen van vorige huurder.

 

H

 • Kleine reparaties zoals werkscheuren tot 3 mm breedte.

 

H

 • Reparaties ten gevolge van schade door toedoen huurder.

 

H

Plavuizen,

Aanbrengen uitsluitend na schriftelijke toestemming van WBV De Eenvoud.

 

 

 • Onderhoud en reparatie.

 

H

Pleisterwerk, zie wanden.

Plinten.

 • Repareren en vastzetten van losse plinten.

 

H

Radiator, zie centrale verwarming.

Raam, zie kozijnen.

Riolering.

 • Ontstoppen huisriolering tot aan gemeenteriool.

 

H

 • Ontstoppen gemeenschappelijke standleidingen en gemeenschappelijke buitenriolering.

WBV

 

 • Ontstoppen van putten, wastafelsifons, douche en gootsteen.

 

H

 • Vernieuwen van binnen en buitenriolering.

WBV

 

 • Drainage, eigendom WBV De Eenvoud.

WBV

 

Ruit, zie glas.

Sanitair.

Het vervangen van keramische onderdelen zoals toiletpotten, wastafels en fonteintjes vanwege aantasting glazuurlaag is voor rekening van WBV De Eenvoud. Dit geldt niet voor schade veroorzaakt door aanwijsbaar onachtzaam gebruik door huurder.

 • Vastzetten van toiletpot en deksel, onderhouden van het reservoir en het verhelpen van lekkages.

 

H

 • Vervangen van toiletpot bij schade aan glazuur.

WBV

 

 • Vervangen van toiletpot bij schade door onachtzaam gebruik huurder.

 

H

 • Vervangen toiletbril met of zonder deksel.

 

H

 • Onderhoud en zo nodig vervangen van douche- , wastafel- en gootsteenkranen

WBV

 

 • Onderhoud en zo nodig vervangen van doucheslang, douchekop, opsteekhaak of glijstang

 

H

 • Onderhoud en zo nodig vervangen van wasmachinekraan en -afvoer

WBV

 

 • Onderhoud en zo nodig vervangen van wasmachinekraan en -afvoer in eigendom van huurder.

 

H

 • Onderhoud van gootsteenkraan en -stop.

 

H

 • Vastzetten van wastafels, het onderhoud en zo nodig vervangen van steunen, planchetten, spiegels en stoppen.

 

H

 • Vervangen van wastafels bij schade aan glazuur

WBV

 

 • Vervangen van wastafels bij schade door onachtzaam gebruik huurder.

 

H

Sauswerk, zie ook schilderwerk

Schades

 • Schade ten gevolge van inbraak met proces verbaal van aangifte.

WBV

 

 • Schade ten gevolge van inbraak zonder proces verbaal van aangifte.

 

H

 • Aan WBV De Eenvoud verwijtbare gevolgschade o.a. ontstaan door lekkages, in- en uitstromend water.

WBV

 

 • Aan huurder verwijtbare gevolgschade o.a. ontstaan door lekkages, in- en uitstromend water.

 

H

Schakelaar, zie elektrische installaties.

Scharnieren, zie hang- en sluitwerk.

Schilderwerk van deuren en kozijnen.

 • Schilderwerk buitenzijde woning.

WBV

 

 • Schilderwerk binnenzijde woning.

 

H

 • Reparaties ten gevolge van bewoning, het aanbrengen van verf- en afwerklagen en van constructies door huurder aangebracht.

 

H

 • Onderhoud en vervanging van afwerklagen die door huurder zijn aangebracht of overgenomen van vorige huurder.

 

H

Schoonmaak gemeenschappelijke ruimten.

 • Schoonmaken van trappenhuizen, hal en beglazing van gemeenschappelijke ruimten indien niet opgenomen in servicekosten.

 

H

 • Schoonmaken van trappenhuizen, hal en beglazing van gemeenschappelijke ruimten indien opgenomen in servicekosten.

WBV

 

Schoorsteen.

 • Schoonmaken van schoorstenen en bereikbare ventilatiekanalen.

 

H

 • Aanbrengen en onderhouden van kraaienkappen.

 

H

Sifon, zie rioleringen.

Sleutel.

 • Leveren van sleutels en cilinders bij breuk en verlies van sleutels.

 

H

Slot, zie hang- en sluitwerk

Spiegels

 • Vervangen door loslaten spiegellaag, eigendom WBV De Eenvoud.

WBV

 

 • Vervangen wegens schade ontstaan door nalatigheid huurder.

 

H

Schuurgangen, zie bergingsgangen.

Stopcontact, zie elektrische installaties.

Stoppen, zie elektrische installatie.

Stortbak, zie sanitair

Stucwerk, zie wanden.

Telefoonaansluiting.

 • Alle werkzaamheden inclusief bedrading.

 

H

Tegelwerk.

 • Onderhoud aan wand- en vloertegels in opdracht van WBV De Eenvoud aangebracht.

WBV

 

 • Onderhoud aan wand- en vloertegels door huurder aangebracht of overgenomen.

 

H

Terras, zie bestrating

Tochtstrippen.

 • Onderhoud aan door huurder aangebrachte tochtweringen.

 

H

 • Onderhoud aan door WBV De Eenvoud aangebrachte tochtweringen.

WBV

 

Toilet, zie sanitair.

Toiletzitting, zie sanitair.

Trappen, zie ook leuningen.

 • Onderhoud en reparatie van trappen in gemeenschappelijke ruimten.

WBV

 

 • Onderhoud en reparatie van (houten) trappen in de woning.

WBV

 

Trapliften.

 • Onderhouden / storingen van trapliften bij woningaanpassing.

 

H

Tuin.

 • Ophogen van tuin en aanvullen tuingrond bij individuele verzakkingen.

 

H

 • Ophogen van tuin en aanvullen tuingrond bij complexe verzakkingen.

WBV

 

 • Onderhouden van afrasteringen.

 

H

 • Onderhouden, snoeien, vervangen en verwijderen van heggen en bomen in tuin geplant door de huurder.

 

H

 • Aanplant van bomen alleen in overleg met Wbv. De Eenvoud

 

H

Tuinmuren.

 • Onderhoud aan gemetselde tuinmuren eigendom Wbv. De Eenvoud.

WBV

 

 • Onderhoud en vervanging van houten schuttingen, vlechtschermen, hekken en erfafscheidingen van paal met draad.

 

H

Vensterbank.

 • Vastzetten van vensterbanktegels.

 

H

Ventilatie.

 • Schoonhouden van normaal bereikbare ventilatiekanalen, roosters en filters. Geldt ook voor mechanische ventilatie.

 

H

 • Herstellen van luchtroosters en zogenaamde ventilatieventielen.

 

H

 • Schoonmaken van ventilatiesleuven en roosters van de kruipruimte. Sleuven en roosters dien open te blijven.

 

H

 • Repareren van mechanische afzuiginstallaties in eigendom WBV De Eenvoud.

WBV

 

Verlichting, zie buitenverlichting

Vlizotrap, eigendom WBV De Eenvoud.

 • Onderhoud en herstellen vlizotrap.

 

H

 • Vervangen vlizotrap.

WBV

 

Vloeren.

 • Onderhoud aan houten vloeren, balklagen etc.

WBV

 

 • Kleine reparaties aan cementdekvloeren.

 

H

 • Onderhoud aan cementdekvloeren op beton.

WBV

 

 • Onderhoud aan vloeren na verwijderen vloerbedekking.

 

H

Wandcontactdozen, zie elektrische installaties.

Wanden.

 • Reparaties afwerklagen en werkscheuren groter dan ca. 3 mm.

WBV

 

 • Kleine reparaties zoals gaatjes en werkscheuren tot ca. 3 mm breedte.

 

H

 • Reparaties ten gevolge van loslaten de witte afwerklaag achter behang.

WBV

 

 • Reparaties ten gevolge het ondeskundig verwijderen van behang (beschadigen ondergrond).

 

H

Warmwatervoorziening, zie centrale verwarming individueel.

Wastafel, zie sanitair.

Waterleiding, zie ook kranen.

 • Onderhouden en reparatie van warm- en koud waterleidingen tot aan tappunt.

WBV

 

 • Reparatie van warm- en koud waterleidingen als gevolg van bevriezing.

 

H

WC, zie sanitair.

Zeepbakje.

 • Herstellen en vervangen na beschadiging.

 

H

Zekeringen, zie elektrische installaties.

Zonwering, Plaatsing uitsluitend na schriftelijke toestemming van WBV De Eenvoud.

 • Aanbrengen van, onderhoud en reparaties aan zonwering eigendom huurder.

 

H

 • Herstelwerkzaamheden aan gevels na verwijdering zonwering.

 

H