Problemen met huurbetaling

Huurachterstand
Er is sprake van huurachterstand als de huur niet op de eerste van de betreffende maand betaald is. Het kan een keer gebeuren dat u de huur niet op tijd betaalt. Misschien bent u het vergeten of heeft u geen rekening gehouden met de verwerkingstijd bij de bank. Wij sturen dan een schriftelijke herinnering of een telefonisch bericht. Na deze herinnering kunt u de huur alsnog betalen.

Als het nodig is om een tweede herinnering te sturen worden er € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Als u na deze herinneringen en een gerichte brief nog niet aan uw verplichting voldaan heeft en wij hebben geen contact met u gehad voor een afspraak dan geven wij de vordering ter incasso uit handen aan Alkema|Vloet|Kuijpers gerechtsdeurwaarders https://www.avk-arnhem.nl. De volledige kosten hiervan komen voor uw rekening. Als de vordering uit handen gegeven is kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van dit kantoor voor het maken van verdere betaalafspraken.

Betalingsregeling
Soms kan het voorkomen dat u tijdelijk uw huur niet op tijd kunt betalen. Neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen samen met u kijken of er een oplossing mogelijk is. Als u de huurachterstand niet in één keer kunt voldoen is het eenmalig mogelijk om een betalingsregeling te treffen. U betaalt dan naast de huur een aflossing om de achterstand in te lopen. Deze regeling wordt u kosteloos aangeboden, hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. De regeling kan maximaal 6 maanden duren en bij het niet-nakomen ervan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Voor vragen over de huurbetaling kunt u ons het beste bereiken via e-mail. U kunt een verzoek om een betalingsregeling sturen naar e-mail penningmeester@wbvde1voud.nl.

Als uw moeilijke financiële situatie niet van tijdelijke aard is wijzen wij u op de mogelijkheid tot schuldhulpverlening. U kunt hiervoor contact opnemen met http://rijnstad.nl/hulp_bij_schulden.html