Huurverhoging

Als huurder kunt u te maken krijgen met drie soorten huurverhoging:

  • De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli;
  • Jaarlijkse wijziging van de servicekosten (indien van toepassing);
  • Huurverhoging na woningverbetering.

Een keer per jaar mag uw huur worden verhoogd. De rijksoverheid stelt voor bepaalde soorten woningen jaarlijks het maximale huurverhogingspercentage vast. Meer hierover leest u op www.rijksoverheid.nl

U ontvangt van ons minimaal twee maanden voor de huurverhoging een brief hierover. In deze brief kunt u lezen welke huurverhoging op u van toepassing is en hoe u eventueel bezwaar kunt maken.

Woningbouwvereniging De Eenvoud kiest er al jaren voor om de huurprijs voor de woningen aan de kwaliteit van de woning te koppelen. Daarnaast proberen wij binnen onze financiële mogelijkheden de jaarlijkse huurverhoging te minimaliseren.

Als u het niet eens bent met de verhoging
Als u het niet eens bent met ons voorstel tot huurverhoging, kunt u tot de ingangsdatum van de huurverhoging een bezwaarschrift naar ons toesturen. Maak daarvoor gebruik van het bezwaarschrift op www.huurcommissie.nl.

Huurverhoging na woningverbetering
De huur kan ook worden verhoogd nadat wij uw woning hebben verbeterd, bijvoorbeeld bij een renovatie of bij het aanbrengen van extra isolerende maatregelen. Na deze werkzaamheden ervaart u meer comfort in uw woning of daalt uw energieverbruik. Daarom berekenen wij een deel van de kosten van de verbetering aan u door. Wij maken hierover altijd van tevoren afspraken met u.