Harde vloerbedekking

Harde vloerbedekking
Een nieuwe woning, een verhuizing of wellicht een nieuwe inrichting: misschien bent u van plan om parket, laminaat, vinyl, kurk of houten vloerdelen in uw woning aan te brengen. Daaraan zijn een paar voorwaarden verbonden. Wij hebben deze voor u op een rijtje gezet.

Parket, laminaat, vinyl, kurk of houten vloerdelen
Als u parket, laminaat, vinyl, kurk of houten vloerdelen wil aanbrengen dient u hiervan schriftelijk melding te maken door middel van het formulier 'Registratie Harde vloerbedekking'.

Andere harde vloerbedekking
Ook voor harde vloerbedekking anders dan hierboven omschreven dient u schriftelijk toestemming te vragen, plavuizen en tegelvloeren zullen wij niet toestaan. Wij wijzen u erop dat wij in een aantal complexen bepaalde harde vloerbedekking niet toe zullen staan, omdat dit in bepaalde situaties geluidsoverlast kan geven voor omwonenden en daardoor kan leiden tot onderlinge irritaties. Natuurlijk wil Woningbouwvereniging De Eenvoud dat zoveel mogelijk voorkomen, voor u en voor de omwonenden.

Bouwkundige- en veiligheid technische aspecten

 1. Onder de te leggen vloer moet een ondervloer worden aangebracht die moet voldoen aan een contactgeluidsisolatiewaarde van minimaal -10dB volgens NEN-en ISO 717-2. Deze gegevens staan vermeld op de verpakking;
 2. De ondervloer mag niet worden vastgezet door middel van spijkers, schroeven of verlijming.
 3. De totale dikte van de vloerbedekking mag niet meer dan 15 mm zijn, inclusief onderlaag;
 4. Leg de vloer zwevend (de vloer mag niet worden vastgeschroefd, gespijkerd of gelijmd) en de vloer moet worden vrij gehouden van de wanden om geluidsoverdracht te voorkomen, of u moet randisolatie toepassen;

 Onderhoud technische aspecten

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/herstellen van de vloer;
 2. Indien voor onderhoudswerk de vloer gedeeltelijk moet worden verwijderd, bent u daarvoor verantwoordelijk en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid;
 3. Aanwezige vloerluiken dienen bereikbaar te zijn;
 4. Als u de vloer verwijdert, mag er geen schade ontstaan aan de bestaande vloer. Plinten en stofdorpels moeten worden herplaatst;
 5. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de vloer;

 Verhuur technische aspecten

 1. Er mag geen geluidsoverlast ontstaan bij de overige woningen.
 2. Wij vragen u rekening te houden met uw buren en raden u aan in de woning zacht schoeisel te dragen.
 3. De deuren mogen niet worden ingekort.
 4. Woningbouwvereniging De Eenvoud moet noodzakelijk onderhoud aan uw woning kunnen uitvoeren. U bent verplicht te zorgen voor de toegankelijkheid van bijvoorbeeld kruipruimtes.
 5. Als er vloerverwarming in de woning aanwezig is mag er nooit in de vloer worden gespijkerd of geschroefd.
 6. Mochten, ondanks de voorzorgsmaatregelen die wij u hier voorschrijven, omwonenden toch nog gegronde klachten melden met betrekking tot geluidsoverlast, dan zijn wij helaas genoodzaakt de toestemming in te trekken en zult u binnen een, door Woningbouwvereniging De Eenvoud vast te stellen, redelijke termijn de 'harde' vloerbedekking moeten verwijderen.

Vloerverwarming
Als er vloerverwarming wordt toegepast in uw woning kan het toepassen van isolatie de warmteoverdracht van de vloerverwarming sterk beperken. Hier zijn vaak aangepaste materialen nodig die niet of nauwelijks contactgeluid isoleren en aan de -10 dB eis voldoen is dan nauwelijks nog mogelijk. Het is dus erg belangrijk om geluidsoverlast in uw woning door harde vloerbedekking te voorkomen door goed geïnformeerd een vloer te kiezen in uw woning.

Overigens goed te weten dat de hoofdbewoner altijd aansprakelijk blijft voor eventuele overlast.

Mocht u nog vragen hebben over harde vloerbedekking, dan kunt u contact opnemen met onze technisch adviseur.

 Download formulier Registratie Harde vloerbedekking