Eindinspectie

Sleutelinname
Voor de eindinspectie horen de eventueel afgesproken werkzaamheden te zijn uitgevoerd. Ook tijdens de tweede opname legt de technisch adviseur eventuele aanvullende bevindingen vast op het opnameformulier.

Zijn alle werkzaamheden uitgevoerd zoals tijdens de eerste opname is afgesproken, dan tekent u beiden het formulier voor akkoord en u levert de sleutels in bij de technisch adviseur.

Werkzaamheden die niet zoals afgesproken zijn uitgevoerd worden door Woningbouwvereniging De Eenvoud verricht en de kosten daarvan worden bij u in rekening gebracht.

Als er bij de tweede opname zaken worden vastgesteld, die bij de eerste opname niet waren geconstateerd, krijgt u alsnog de mogelijkheid om deze te herstellen. Er wordt een vervolgafspraak met u gemaakt voor de sleutelinname. Tijdens deze periode blijft de huur doorlopen.

Overname
Overname is een zaak tussen u en de eventuele nieuwe huurder. De nieuwe huurder is echter nooit verplicht iets over te nemen. De overname van zaken moet altijd schriftelijk worden vastgelegd op een overnameformulier, dat u beiden ondertekent. Woningbouwvereniging De Eenvoud ontvangt een afschrift van dit formulier.

Let op: Wie iets overneemt, neemt ook de verantwoordelijkheid en het eventuele onderhoud op zich.

Nieuwe huurder
De kandidaat die voor uw woning in aanmerking komt, krijgt van ons een woningaanbieding. Wij geven aan de kandidaat huurder uw telefoonnummer door om contact op te nemen voor het maken van een afspraak om de woning te bezichtigen en/of een afspraak te maken voor eventuele overname van goederen. Als u dit niet wilt, kunt u dit aan ons doorgeven. Wij adviseren u om alleen kandidaat-huurders voor een bezoek in uw woning toe te laten. Zij hebben een schriftelijke woningaanbieding.

Huurbetaling
De huurbetaling eindigt automatisch op de datum van beëindiging van het huurcontract. Heeft u uw eigen bank gemachtigd de huur te betalen, dan moet u de bank zelf opdracht geven om de betaling stop te zetten.

Ophalen overtollig huisraad en grof vuil
Kijkt u voor meer informatie op de website van de gemeente Arnhem

Eindafrekening
Als de woning door de opzichter is goedgekeurd en u de sleutels heeft ingeleverd, maken wij de eindafrekening op. Daarbij zijn er twee mogelijkheden:

  1. U heeft nog geld van ons tegoed

Na een correcte oplevering van de woning is het mogelijk dat u teveel betaalde huur terugkrijgt. Wat u nog tegoed heeft, storten wij op een door u opgegeven rekeningnummer.

  1. Wij hebben nog geld van u tegoed

Het kan gebeuren dat u nog niet alle verschuldigde huur heeft betaald. Of dat wij voor uw rekening werkzaamheden hebben uitgevoerd.

U ontvangt dan van ons een eindafrekening. Het daarin vermelde bedrag dient u aan ons over te maken. Mogelijk dat dit middels een spoedoverboeking moet, waarvan de kosten voor uw rekening zijn. Contant of met Pin betalen is niet mogelijk.