Uw rechten en plichten

In uw huurcontract en de bijbehorende algemene voorwaarden bij verhuur van woonruimte staan uw rechten en plichten, de belangrijkste daarvan hebben wij op een rij gezet.

Gemeenschappelijke ruimtes
In een appartementencomplex deelt u vaak de entree, hal, trappen, lift en bergingsgang met uw medehuurders. Het is in ieders belang om samen te zorgen voor schone en lege ruimtes. Dat is prettig thuiskomen en hulpdiensten worden niet gehinderd door obstakels. Huisraad, vuilnis, fietsen en andere zaken horen niet in de algemene ruimtes. Wij controleren regelmatig de algemene ruimtes. Wanneer wij zaken moeten opruimen of schoonmaken brengen wij de kosten hiervan in rekening bij de veroorzaker. Goederen als (brom)fietsen, wandelwagens e.d. worden verwijderd en kunnen alleen tegen betaling van administratiekosten bij ons worden afgehaald.

Hennep
Het is verboden om  het gehuurde te gebruiken voor illegale activiteiten zoals bijvoorbeeld het kweken van hennep. Als er een hennepplantage in het gehuurde wordt aangetroffen gaan wij direct over tot ontbinding van de huurovereenkomst. Schade aan het pand wordt uiteraard verhaald.

Vuurwerk
De politie maakt regelmatig melding van grote hoeveelheden en/of illegaal vuurwerk dat wordt aangetroffen in woningen en garages. Levensgevaarlijk voor de bewoners en hun directe omgeving! Wanneer wij het aantreffen of wanneer we hier een tip over krijgen, zullen we ook altijd aangifte doen bij de politie en gaan wij direct over tot ontbinding van de huurovereenkomst.

Wij zullen een ontruiming aanvragen bij de rechter wanneer het om een grote hoeveelheid vuurwerk of om illegaal vuurwerk gaat. Immers, een huurder die dit risico neemt, brengt niet alleen zichzelf en zijn huisgenoten, maar ook zijn buren in gevaar.

Het bezit van legaal vuurwerk is tot een maximum van 25 kilo toegestaan. Illegaal vuurwerk is sowieso nooit toegestaan.

Wanneer u vermoedt dat er ergens (illegaal) vuurwerk is opgeslagen, meld dit dan bij de politie. Wanneer het om een huurwoning van ons gaat kunt u dit ook altijd aan ons doorgeven. Wij zullen uiteraard de politie op de hoogte stellen hiervan.
Wilt u meer weten over de regels omtrent vuurwerkbezit, kijk dan op de website van de politie. 

Woonfraude
Het is verboden om uw woning, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woningbouwvereniging De Eenvoud, onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. Ook vakantieverhuur (zoals bijvoorbeeld Airbnb) is niet toegestaan.

Schoonmaak en Afval
Een opgeruimd portiek en een schone trap. Dat bepaalt of je prettig thuiskomt.
In sommige wooncomplexen houden de bewoners zelf de algemene ruimtes schoon. In andere gevallen schakelen wij een schoonmaakbedrijf in. Eventuele kosten worden doorberekend aan de huurders en zijn terug te vinden in de servicekosten.

Schoonmaakbedrijf
Met een maandelijkse bijdrage houdt een schoonmaakbedrijf het portiek en de trap schoon. In veel gevallen zijn deze kosten terug te vorderen via de huurtoeslag, dit kunt u uitrekenen met een proefberekening van de belastingdienst. Hieronder kunt u de Algemene voorwaarden bij verhuur van woonruimte downloaden

Algemene voorwaarden bij verhuur van woonruimte