Medehuurder

U bent huurder en u wilt een partner als medehuurder in laten schrijven? Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Voorwaarden medehuurderschap

  • U voert minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijk huishouden met de huurder;
  • De persoon voor wie medehuurderschap wordt aangevraagd heeft geen betalingsachterstand bij ons;
  • U bent in het bezit van een geldig legitimatiebewijs en/of geldige verblijfsvergunning;
  • U heeft minimaal twee jaar uw hoofdverblijf in deze woning;
  • Er is geen sprake van een familiaire relatie.

De toestemming moet schriftelijk worden aangevraagd.

Toestemming aanvragen
U kunt het formulier voor aanvraag medehuurderschap hieronder downloaden.

Download formulier Aanvraag Medehuurderschap

Bij de aanvraag levert u de volgende stukken in:

  • Een kopie paspoort of identiteitskaart van alle huurders (het BSN-nummer en de foto mag u afschermen); 
  • Een historisch uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Hierop staat vermeld waar u heeft gewoond en hoelang u in uw huidige woning woont;
  • Bewijsstukken om een duurzame gemeenschappelijke huishouding aan te tonen, bijvoorbeeld kopieën van een gezamenlijke rekening (stuur een recente kopie en een kopie van 2 jaar geleden, een samenlevingsovereenkomst of een verzekeringspolis op beide namen.

Pas nadat wij schriftelijk toestemming hebben gegeven en de huurovereenkomst is aangepast is het medehuurderschap een feit.

Voor een echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner hoeft geen medehuurderschap aangevraagd te worden. Zij zijn bij wet al medehuurder.